Solar Energy Blog
0

Archiwa:

Deklaracja producenta NC RfG

Deklaracja producenta potwierdzająca fakt zawarcia umowy z jednostką certyfikującą Bureau Veritas, posiadającą akredytację na wystawianie certyfikatów na zgodność z wymogami Rozporządzenia Komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zwanego dalej Rozporządzeniem). Celem powyższej umowy jest wystawienie certyfikatu, na podstawie programu certyfikacji, opracowanego przy uwzględnieniu postanowień dokumentu PTPiREE “Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”.…

Czytaj dalej

Deklaracja zgodności z kodeksami sieciowymi (NC RfG)

Niniejszym producent, firma Fronius International GmbH deklaruje, że następujące falowniki: Fronius Primo 3.0-1 – 8.2-1 Fronius Symo 3.0-3-S – 4.5-3-S Fronius Symo 3.0-3-M – 20.0-3-M Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S – 5.0-3-S Fronius Eco 25.0-3-S – 27.0-3-S Fronius Symo GEN24 6.0 – 10.0 Plus spełniają wymagania określone dla jednostek wytwarzania energii typu A zgodnie z: wymogami ogólnego stosowania wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 – NC RfG normą PN-EN 50549-1:2019 Ponadto Fronius Eco i Fronius 10.0-3-M – 20.0-3-M spełniają wymagania określone…

Czytaj dalej

Przewymiarowanie Fronius GALVO 1.5-1 do 3.1-1

Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki Fronius Galvo mogą być przewymiarowane po stronie DC o 100% mocy znamionowej bez anulowania gwarancji producenta,pod warunkiem, że: konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania) maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x maksymalny prąd wejściowy DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)…

Czytaj dalej

Przewymiarowanie Fronius PRIMO 3.0-1 do 8.2-1

Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki Fronius Primo 3.0-1 do Fronius Primo 8.2-1 mogą być przewymiarowane po stronie DC o 50% mocy znamionowej bez anulowania gwarancji producenta,pod warunkiem, że: konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania) maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x maksymalny prąd wejściowy DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)…

Czytaj dalej

Przewymiarowanie Fronius SYMO 3.0-3-S do 8.2-3-M

Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki Fronius Symo 3.0-3-M up to Fronius Symo 8.2-3-M Fronius Symo 3.0-3-S up to Fronius Symo 4.5-3-S mogą być przewymiarowane po stronie DC o 100% mocy znamionowej bez anulowania gwarancji producenta, pod warunkiem, że: konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania) maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x wartości…

Czytaj dalej

Przewymiarowanie Fronius SYMO 10.0-3-M do 20.0-3-M

Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki Fronius Symo 10.0-3-M do Fronius Symo 20.0-3-M mogą być przewymiarowane po stronie DC o 50% mocy znamionowej bez anulowania gwarancji producenta,pod warunkiem, że: konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania) maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x maksymalny prąd wejściowy DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)…

Czytaj dalej