fbpx
Deklaracja producenta NC RfG

Deklaracja producenta NC RfG


Wersja
Rozmiar pliku414.89 KB
Typ plikupdf
Data utworzenia13 sierpnia 2021
Data aktualizacji15 października 2021

Pobierz

Deklaracja producenta potwierdzająca fakt zawarcia umowy z jednostką certyfikującą Bureau Veritas, posiadającą akredytację na wystawianie certyfikatów na zgodność z wymogami Rozporządzenia Komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zwanego dalej Rozporządzeniem). Celem powyższej umowy jest wystawienie certyfikatu, na podstawie programu certyfikacji, opracowanego przy uwzględnieniu postanowień dokumentu PTPiREE "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych".


Brak możliwości komentowania.