fbpx
Deklaracja producenta NC RfG

Deklaracja producenta NC RfG


Wersja
Rozmiar pliku 414.89 KB
Typ pliku pdf
Data utworzenia 13 sierpnia 2021
Data aktualizacji 13 sierpnia 2021

Pobierz

Deklaracja producenta potwierdzająca fakt zawarcia umowy z jednostką certyfikującą Bureau Veritas, posiadającą akredytację na wystawianie certyfikatów na zgodność z wymogami Rozporządzenia Komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zwanego dalej Rozporządzeniem). Celem powyższej umowy jest wystawienie certyfikatu, na podstawie programu certyfikacji, opracowanego przy uwzględnieniu postanowień dokumentu PTPiREE "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych".


Brak możliwości komentowania.