Solar Energy Blog
0
Aktualności Podstawy Zarządzanie energią

Program Mój Prąd 4.0 – jakie są zasady? Jak dużą dotację można otrzymać?

program Mój Prąd 4.0

Im bardziej ceny energii idą w górę, tym więcej Polaków rozważa korzystanie z własnej fotowoltaiki. Dobra wiadomość jest taka, że ruszyła kolejna edycja programu Mój Prąd. Tym razem można się starać o dopłatę nie tylko na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale również m.in. na magazyn energii elektrycznej. Jakie są zasady programu Mój Prąd 4.0? Jak dużą dopłatę można otrzymać?

Program jest przeznaczony dla osób fizycznych i ma na celu zachęcać Polaków do zakupu, a tym samym zwiększać ilość mikroinstalacji w naszym kraju. W lutym 2022 roku została jednak przyjęta nowelizacja ustawy na temat OZE. W efekcie tego nastąpiła zmiana w sposobie rozliczania energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca. Dzieli ona prosumentów (osoby wytwarzające oraz zużywające energię ze słońca) na dwie grupy: tych, którzy korzystają z nowego systemu (net-billing) oraz tych, którzy pozostają na starych zasadach (net-metering).

Program Mój Prąd 4.0 – kto może się ubiegać?

W programie Mój Prąd 4.0 o dopłaty mogą się ubiegać osoby fizyczne, których instalacja fotowoltaiczna będzie podlegała pod nowy system rozliczania: net-billing. A ten obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku (liczy się data zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do OSD). Osoby, które do tej pory rozliczały się na starych zasadach i nie skorzystały wcześniej z dofinansowania, również mogą skorzystać z programu (w celu uzyskania dopłaty np. na magazyn energii). Ale pod warunkiem, że przejdą na nowy system rozliczeń. Wszyscy Ci, którzy rozliczają się na starych zasadach (net-metering) a nie zechcą korzystać z dopłat oraz Ci, którzy złożyli wnioski o dopłatę do 31 marca 2022, mogą jeszcze przez 15 lat korzystać z dotychczasowych warunków rozliczania energii.

Z naszej strony będziemy organizować webinarium dla wszystkich zainteresowanych posiadaniem własnej instalacji. W trakcie jego trwania nasz specjalista odpowie na wszystkie Państwa pytania.

Net-billing, czyli nowe zasady rozliczania energii z fotowoltaiki

Na czym polega net-billing? Do tej pory za każdą 1kWh oddaną do sieci można było odebrać 0,8 kWh (instalacje o mocy do 10 kW) oraz 0,7 kWh (instalacje mocniejsze niż 10 kWh). Czyli podstawą rozliczania była ilość wprowadzanej do sieci oraz odbieranej z niej energii.

Od 1 kwietnia 2022 te zasady ulegają zmianie: nadwyżki energii są sprzedawane do sieci (cena będzie ustalana miesięcznie na bazie cen energii z Towarowej Giełdy Energii TGE) zaś zakup energii będzie się odbywał w cenie przyjętej dla wszystkich odbiorców energii. Podstawą rozliczania jest zatem wartość energii elektrycznej, a nie jej ilość. Co więcej, pieniądze ze sprzedanej energii przez okres 12 miesięcy będą przechowywane w depozycie. W jakim celu? Jeżeli prosument zechce odkupić od sieci nadwyżkę, rozliczenie nastąpi właśnie z tej puli pieniędzy. Na koniec okresu rozliczeniowego niewykorzystane kwoty będą prosumentom zwracane.

Jak duże są dopłaty w programie Mój Prąd 4.0 i na co?

Wspomniani prosumenci, którzy złożyli wniosek o przyłączenie instalacji do sieci po 31 marca 2022 roku oraz wszyscy Ci, którzy nie korzystali dotychczas z dopłat i przejdą na nowe zasady rozliczania energii elektrycznej, mogą liczyć na dopłatę w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych na:

 1. mikroinstalację fotowoltaiczną – nie więcej niż 4 000 zł na jedno przedsięwzięcie,
 2. mikroinstalację fotowoltaiczną, do której zostanie zakupiony i zamontowany min. jeden dodatkowy element – nie więcej niż 5 000 zł,
 3. dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję:
 • – magazynowanie ciepła (np. zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny) – nie więcej niż 5 000 zł,
 • – magazynowanie energii elektrycznej (akumulator o min. pojemności 2 kWh z tym, że cena za 1 kWh nie przekroczy 4 000 zł) – nie więcej niż 7 500 zł,
 • – system zarządzania energią HEMS/EMS – nie więcej niż 3 000 zł.

W sumie łączna maksymalna kwota dofinansowania dla ww. prosumentów wynosi 20 500 zł na jedno przedsięwzięcie.

instalacja PV w systemie net-billing
Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
instalacja pv w systemie net-metering bez wsparcia
Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Z kolei prosumenci, którzy rozliczają się na starych zasadach (net-metering) i korzystali już wcześniej z dofinansowania w programie Mój Prąd, również mogą liczyć na dopłaty. Warunek? Przejście na nowe zasady rozliczania energii elektrycznej wyprodukowanej za pomocą własnej instalacji fotowolotaicznej. A mowa o dotacji wynoszącej do 50% kosztów kwalifikowanych:

 1. na mikroinstalację fotowoltaiczną dla której będzie zakupiony i zamontowany min. jeden element – nie więcej niż 2 000 zł,
 2. na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję:
 • – magazynowanie ciepła – nie więcej niż 5 000 zł,
 • – magazynowanie energii elektrycznej – nie więcej niż 7 500 zł,
 • – system zarządzania energią HEMS/EMS – nie więcej niż 3 000 zł.

W sumie mowa o kwocie dofinansowania nie większej niż 17 500 zł na jedno przedsięwzięcie.

instalacja pv w systemie net-metering ze wsparciem 2
Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Do kiedy i w jaki sposób można składać wnioski?

Wnioski o uzyskanie dopłaty z programu Mój Prąd 4.0 można składać od 15 kwietnia 2022 roku do 22 grudnia 2022 roku. Informacje na temat niezbędnych dokumentów, jakie musisz przygotować, znajdziesz na stronie mojprad.gov.pl/zloz-wniosek. Nie warto jednak czekać do ostatniej chwili, ponieważ data zamknięcia naboru może się zmienić w sytuacji, kiedy pula środków zostanie wyczerpana. Łączny budżet przeznaczony na dopłaty to 855 000 000 zł, a koszty związane z zakupem instalacji fotowoltaicznej, jakie można zgłaszać, to te poniesione w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku.

UWAGA: wnioski składane w formie papierowej za pośrednictwem poczty, drogą mailową lub za pośrednictwem ePUAP nie będą rozpatrywane. Należy zatem ubiegać się o dopłatę wyłącznie za pośrednictwem portalu https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

W razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do skorzystania z instrukcji składania wniosków.

Warto pamiętać, że:

Dofinansowaniu nie podlegają mikroinstalacje oraz dodatkowe urządzenia związane z magazynowaniem energii, których zakup i montaż został zakończony przed 1.02.2020. Warto również pamiętać, że dofinansowanie jest udzielane na przedsięwzięcia, które zostały ukończone przed dniem składania wniosku. Czyli prawidłową kolejnością jest zakup, montaż oraz przyłączenie instalacji do sieci, a następnie zgromadzenie wszelkich dokumentów oraz ich złożenie w celu ubiegania się o dopłatę, czyli częściowy zwrot poniesionych kosztów.

Zapisz się do biuletynu Fronius i bądź zawsze na bieżąco!

Oferujemy dwa rodzaje newsletterów: dla instalatorów i właścicieli domów. Wybierz biuletyn dla siebie i zapisz się!

Biuletyn Fronius dla instalatorów
Kliknij powyżej i zapisz się do biuletynu Fronius dla instalatorów
biuletyn fronius dla inwestorów PV
Kliknij powyżej i zapisz się do biuletynu Fronius dla klientów końcowych

Może Ci się też spodobać

1 komentarz

 • Odpowiedź
  Program Mój Prąd 5.0: kiedy start? Warunki dotacji - Forum Fronius
  20 kwietnia 2023 at 14:21

  […] Program Mój Prąd 4.0 spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Spowodował to, że pula dofinansowania, została wyczerpana przed terminem zakończenia programu. Program Mój Prąd 4.0 zakończył się bilansem ponad 60 tys. złożonych wniosków na kwotę prawie 404 mln zł. Gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej w ostatnim czasie spotęgował zainteresowanie prywatnych inwestorów instalacjami fotowoltaicznymi. […]

Napisz komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.