Solar Energy Blog
0

Rejestracja na webinarium

#97 Pomiary odbiorcze instalacji fotowoltaicznej - jak przygotować dokumentację?

26 September 202308:301 godzina

Pokaż w mojej strefie czasowej

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu szkoleń online dla projektantów instalacji fotowoltaicznych, który powstał w oparciu o wiedzę doświadczonych partnerów oraz w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby szkoleniowe ze strony zarówno projektantów dużych systemów PV, jak i samych inwestorów.

Tym razem ekspert z firmy Sonel - Pan Karol Kaczmarek podzieli się wiedzą z zakresu przygotowania dokumentacji dot. pomiarów instalacji PV.
Pan Karol jest liderem zespołu szkoleniowego, związanego z firmą Sonel od ponad 10 lat. Prowadzi szkolenia z zakresu pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji i maszyn, pomiarów instalacji fotowoltaicznych oraz badań termowizyjnych w elektroenergetyce. Przeprowadza audyty powykonawcze instalacji fotowoltaicznych pod kątem poprawności wykonania.

AGENDA:
1. Podstawa prawna wykonywania pomiarów.
2. Normy związane z pomiarami instalacji fotowoltaicznych.
3. Minimalna wersja dokumentacji.
4. Minimalny wymagany zestaw pomiarów odbiorczych instalacji fotowoltaicznej.
5. Przeglądy techniczne instalacji i pomiary okresowe.
6. Q&A

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:
1. Projektanci przemysłowych instalacji PV
2. Instalatorzy
3. Inwestorzy (firmy)

Serdecznie zachęcamy do zapisu na szkolenie,
Zespół Solar Energy
Fronius Polska