Tag: GALVO

Przewymiarowanie Fronius GALVO 1.5-1 do 3.1-1

Przewymiarowanie Fronius GALVO 1.5-1 do 3.1-1

Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki

  • Fronius Galvo

mogą być przewymiarowane po stronie DC o 100% mocy znamionowej bez anulowania gwarancji producenta,pod warunkiem, że:

  • konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
  • napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
  • maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x maksymalny prąd wejściowy DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)
Deklaracje zgodności CE

Deklaracje zgodności CE

Potwierdzenie zgodności falowników Fronius z dyrektywami i normami europejskimi

Badania harmoniczne wg 61000-3-2 lub 61000-3-12

Badania harmoniczne wg 61000-3-2 lub 61000-3-12

Wyniki badań wprowadzania kolejnych harmonicznych przez falowniki Fronius.
Badania zgodne z normą 61000-3-2 (do 16A na fazę) lub 61000-3-12 (powyżej 16A).
Dokumenty oczywiście w języku polskim.

Certyfikaty EN-50438

Certyfikaty EN-50438

W załączeniu jeden plik ZIP ze wszystkimi certyfikatami EN-50438 wystawionymi przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą (TÜV) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.