fbpx

Tag: Victron Energy

Training on Victron Energy with Fronius inverters – #06 – EN

Training on Victron Energy with Fronius inverters – #06 – EN

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie firmy Victron Energy prowadzone w języku angielskim.

Welcome to the unique training of Victron Energy. This unique edition will be held in English.

This is the fifth training of the combined forces of Victron Energy B.V. and Fronius Polska regarding the installation of the so-called MicroGrid, or insular photovoltaic systems with batteries. Basic information on these solutions can be found here and in the leaflet: Rozwiązania Fronius Microgrid.

/ During the training, you will receive detailed information on the design of the photovoltaic installation with Victron Energy storage devices used in the off-grid installations. We will provide you with knowledge that will allow you to design safe and efficient off-grid systems.

AGENDA

/ basic description of the Victron Energy solution
/ technical data of individual components
/ diagrams and variants of possible configurations
/ system dimensioning – selection of the inverter-charger, battery size and Fronius inwerter
/ working in the off-grid mode, connecting to the grid
/ visualization on Victron Color Control Display (CCGX)
/ monitoring and visualization of data on the Victron Monitoring portal
/ monitoring and visualization of data on the Solar.web portal
/ NEW! hands-on trainings!
/ general information and news

WHO SHOULD PARTICIPATE?

/ Designers of the PV systems, installers

BASIC REQUIREMENTS

/ Knowledge of the electrical engineering field
/ Basic knowledge of the issues related to photovoltaics and energy storage
/ Knowledge of the Fronius inverters

HOW TO JOIN

/ Please register on-line on the form at the top of the page (the REJESTRACJA button).
/ To address: pv-training-poland@fronius.com , please send all training inquiries.
After submitting your application you will receive confirmation of participation.

Szkolenie Victron Energy z falownikami Fronius – #05

Szkolenie Victron Energy z falownikami Fronius – #05

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o rejestrację nie więcej, niż 2 osób z jednej firmy.
Dziękujemy za zrozumienie.

To już czwarte szkolenie połączonych sił Victron Energy B.V. i Fronius Polska dotyczące instalacji tzw. MicroGrid, czyli wyspowych systemów fotowoltaicznych z akumulatorami. Podstawowe informacje na temat tych rozwiązań można znaleźć tutaj oraz w ulotce: Rozwiązania Fronius Microgrid.

/ W trakcie szkolenia uzyskają Państwo szczegółowe informacje na temat projektowania instalacji fotowoltaicznej z urządzeniami magazynowania energii Victron Energy stosowanych w instalacjach wyspowych. Przekażemy Państwu wiedzę, która pozwoli Państwu projektować bezpieczne i wydajne systemy mikrosieci wyspowych.

PLAN SZKOLENIA

/ omówienie rozwiązania Victron Energy
/ dane techniczne poszczególnych elementów
/ schematy i warianty możliwych konfiguracji
/ wymiarowanie systemu – dobór inwertora/ładowarki, wielkości baterii i falownika Fronius
/ praca w trybie wyspowym, przyłączanie do sieci
/ wizualizacja na Victron Color Control Display (CCGX)
/ monitorowanie i wizualizacja danych na portalu Victron Monitoring
/ monitorowanie i wizualizacja danych na portalu Solar.web
/ NOWOŚĆ! ćwiczenia praktyczne
/ ogólne informacje i wiadomości

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ?

/ Projektanci systemów PV, instalatorzy

WYMAGANIA WSTĘPNE

/ Znajomość elektrotechniki
/ Podstawowa znajomość zagadnień związanych z fotowoltaiką i magazynowaniem energii
/ Znajomość falowników Fronius

REJESTRACJA

/ Prosimy o rejestrację drogą elektroniczną na formularzu znajdującym się u góry strony (przycisk Zarejestruj się).
/ Na adres:  pv-training-poland@fronius.com prosimy przesyłać wszelkie zapytania dotyczące szkoleń.
/ Po dokonaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa

Szkolenie Victron Energy z falownikami Fronius – #04

Szkolenie Victron Energy z falownikami Fronius – #04

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o rejestrację nie więcej, niż 2 osób z jednej firmy.
Dziękujemy za zrozumienie.

To już czwarte szkolenie połączonych sił Victron Energy B.V. i Fronius Polska dotyczące instalacji tzw. MicroGrid, czyli wyspowych systemów fotowoltaicznych z akumulatorami. Podstawowe informacje na temat tych rozwiązań można znaleźć tutaj oraz w ulotce: Rozwiązania Fronius Microgrid.

/ W trakcie szkolenia uzyskają Państwo szczegółowe informacje na temat projektowania instalacji fotowoltaicznej z urządzeniami magazynowania energii Victron Energy stosowanych w instalacjach wyspowych. Przekażemy Państwu wiedzę, która pozwoli Państwu projektować bezpieczne i wydajne systemy mikrosieci wyspowych.

PLAN SZKOLENIA

/ omówienie rozwiązania Victron Energy
/ dane techniczne poszczególnych elementów
/ schematy i warianty możliwych konfiguracji
/ wymiarowanie systemu – dobór inwertora/ładowarki, wielkości baterii i falownika Fronius
/ praca w trybie wyspowym, przyłączanie do sieci
/ wizualizacja na Victron Color Control Display (CCGX)
/ monitorowanie i wizualizacja danych na portalu Victron Monitoring
/ monitorowanie i wizualizacja danych na portalu Solar.web
/ ogólne informacje i wiadomości

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ?

/ Projektanci systemów PV, instalatorzy

WYMAGANIA WSTĘPNE

/ Znajomość elektrotechniki
/ Podstawowa znajomość zagadnień związanych z fotowoltaiką i magazynowaniem energii
/ Znajomość falowników Fronius

REJESTRACJA

/ Prosimy o rejestrację drogą elektroniczną na formularzu znajdującym się u góry strony (przycisk Zarejestruj się).
/ Na adres:  pv-training-poland@fronius.com prosimy przesyłać wszelkie zapytania dotyczące szkoleń.
/ Po dokonaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa

Szkolenie Victron Energy z falownikami Fronius – #03

Szkolenie Victron Energy z falownikami Fronius – #03

Zapraszamy na drugi termin: 16.01.2018! Rejestracji można dokonać tutaj

To już trzecie szkolenie połączonych sił Victron Energy B.V. i Fronius Polska dotyczące instalacji tzw. MicroGrid, czyli wyspowych systemów fotowoltaicznych z akumulatorami. Podstawowe informacje na temat tych rozwiązań można znaleźć tutaj oraz w ulotce: Rozwiązania Fronius Microgrid.

/ W trakcie szkolenia uzyskają Państwo szczegółowe informacje na temat projektowania instalacji fotowoltaicznej z urządzeniami magazynowania energii Victron Energy stosowanych w instalacjach wyspowych. Przekażemy Państwu wiedzę, która pozwoli Państwu projektować bezpieczne i wydajne systemy mikrosieci wyspowych.

PLAN SZKOLENIA

/ omówienie rozwiązania Victron Energy
/ dane techniczne poszczególnych elementów
/ schematy i warianty możliwych konfiguracji
/ wymiarowanie systemu – dobór inwertora/ładowarki, wielkości baterii i falownika Fronius
/ praca w trybie wyspowym, przyłączanie do sieci
/ wizualizacja na Victron Color Control Display (CCGX)
/ monitorowanie i wizualizacja danych na portalu Victron Monitoring
/ monitorowanie i wizualizacja danych na portalu Solar.web
/ ogólne informacje i wiadomości

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ?

/ Projektanci systemów PV, instalatorzy

WYMAGANIA WSTĘPNE

/ Znajomość elektrotechniki
/ Podstawowa znajomość zagadnień związanych z fotowoltaiką i magazynowaniem energii
/ Znajomość falowników Fronius

REJESTRACJA

/ Prosimy o rejestrację drogą elektroniczną na formularzu znajdującym się u góry strony (przycisk Zarejestruj się).
/ Na adres:  pv-training-poland@fronius.com prosimy przesyłać wszelkie zapytania dotyczące szkoleń.
/ Po dokonaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa

Szkolenie Victron Energy z falownikami Fronius

Szkolenie Victron Energy z falownikami Fronius

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o rejestrację nie więcej, niż 2 osób z jednej firmy.
Dziękujemy za zrozumienie.

Pierwsze szkolenie połączonych sił Victron Energy B.V. i Fronius Polska dotyczące instalacji tzw. MicroGrid, czyli wyspowych systemów fotowoltaicznych z akumulatorami. Podstawowe informacje na temat tych rozwiązań można znaleźć tutaj oraz w ulotce: Rozwiązania Fronius Microgrid.

/ W trakcie szkolenia uzyskają Państwo szczegółowe informacje na temat projektowania instalacji fotowoltaicznej z urządzeniami magazynowania energii Victron Energy stosowanych w instalacjach wyspowych. Przekażemy Państwu wiedzę, która pozwoli Państwu projektować bezpieczne i wydajne systemy mikrosieci wyspowych.

PLAN SZKOLENIA

/ omówienie rozwiązania Victron Energy
/ dane techniczne poszczególnych elementów
/ schematy i warianty możliwych konfiguracji
/ wymiarowanie systemu – dobór inwertora/ładowarki, wielkości baterii i falownika Fronius
/ praca w trybie wyspowym, przyłączanie do sieci
/ wizualizacja na Victron Color Control Display (CCGX)
/ monitorowanie i wizualizacja danych na portalu Victron Monitoring
/ monitorowanie i wizualizacja danych na portalu Solar.web
/ ogólne informacje i wiadomości

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ?

/ Projektanci systemów PV, instalatorzy

WYMAGANIA WSTĘPNE

/ Znajomość elektrotechniki
/ Podstawowa znajomość zagadnień związanych z fotowoltaiką i magazynowaniem energii
/ Znajomość falowników Fronius

REJESTRACJA

/ Prosimy o rejestrację drogą elektroniczną na formularzu znajdującym się na dole strony (przycisk Zarejestruj się).
/ Na adres:  pv-training-poland@fronius.com prosimy przesyłać wszelkie zapytania dotyczące szkoleń.
/ Po dokonaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa

Szkolenie Victron Energy z falownikami Fronius – BRAK MIEJSC

Szkolenie Victron Energy z falownikami Fronius – BRAK MIEJSC

PRZEPRASZAMY – BRAK MIEJSC
Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy na kolejny termin.

Pierwsze szkolenie połączonych sił Victron Energy B.V. i Fronius Polska dotyczące instalacji tzw. MicroGrid, czyli wyspowych systemów fotowoltaicznych z akumulatorami. Podstawowe informacje na temat tych rozwiązań można znaleźć tutaj oraz w ulotce: Rozwiązania Fronius Microgrid.

/ W trakcie szkolenia uzyskają Państwo szczegółowe informacje na temat projektowania instalacji fotowoltaicznej z urządzeniami magazynowania energii Victron Energy stosowanych w instalacjach wyspowych. Przekażemy Państwu wiedzę, która pozwoli Państwu projektować bezpieczne i wydajne systemy mikrosieci wyspowych.

PLAN SZKOLENIA

/ omówienie rozwiązania Victron Energy
/ dane techniczne poszczególnych elementów
/ schematy i warianty możliwych konfiguracji
/ wymiarowanie systemu – dobór inwertora/ładowarki, wielkości baterii i falownika Fronius
/ praca w trybie wyspowym, przyłączanie do sieci
/ wizualizacja na Victron Color Control Display (CCGX)
/ monitorowanie i wizualizacja danych na portalu Victron Monitoring
/ monitorowanie i wizualizacja danych na portalu Solar.web
/ ogólne informacje i wiadomości

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ?

/ Projektanci systemów PV, instalatorzy

WYMAGANIA WSTĘPNE

/ Znajomość elektrotechniki
/ Podstawowa znajomość zagadnień związanych z fotowoltaiką i magazynowaniem energii
/ Znajomość falowników Fronius

REJESTRACJA

/ Prosimy o rejestrację drogą elektroniczną na formularzu znajdującym się na dole strony (przycisk Zarejestruj się).
/ Na adres:  pv-training-poland@fronius.com prosimy przesyłać wszelkie zapytania dotyczące szkoleń.
/ Po dokonaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa

Fronius MicroGrid z Victron Energy

Fronius MicroGrid z Victron Energy

Sieci wyspowe w skali mikro (ang. MicroGrids) często są zasilane przez inwertory/ładowarki). Są to falowniki z funkcją ładowania akumulatorów, zdolne do obsługi mikrosieci. Systemy PV z falownikami Fronius można z łatwością zintegrować z takimi urządzeniami.