Miesiąc: Kwiecień 2017

Webinarium #03 :: Zaawansowane funkcje Datamananagera

Webinarium #03 :: Zaawansowane funkcje Datamananagera

Treść:

 • Reset haseł
 • Diagnostyka połączenia z serwerem Solar.Web
 • Ponowna konfiguracja połączenia sieciowego
 • Zmiana źródła danych w Solar.Web
 • Aktualizacja oprogramowania Datamanagera
 • Aktualizacja oprogramowania falownika/ów
 • Zarządzanie dodatkowym obciążeniem
 • Dynamiczna redukcja mocy

Wymagania:

 • Podstawowa wiedza na temat Datamanagera i komunikacji w sieciach komputerowych
 • Znajomość podstawowych pojęć w elektrotechnice

Link do nagrania webinarium:

GoToMeeting https://attendee.gotowebinar.com/recording/6637436519194287105

Link do prezentacji w formie PDF:

Smart Grid Ready

Smart Grid Ready

Falowniki Fronius są gotowe do współpracy z technologią jutra, czyli Smart Grid. Falowniki są jak najlepiej przygotowane do tego, aby spełniać przyszłe wymogi technologiczne sieci energetycznych. W urządzeniu zaimplementowano szereg inteligentnych funkcji, tak zwanych „Advanced Grid Features”. Są to różne funkcje regulacji zapewniające optymalne zasilanie mocą bierną i czynną. Pierwszym celem tych funkcji jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji sieci także w przypadku bardzo licznych instalacji fotowoltaicznych. Drugim celem jest zapobieżenie niepożądanym przerwom zasilania spowodowanym przekroczeniem parametrów sieci i związanym z tym stratom. Dzięki falownikom firmy Fronius zagwarantowany jest optymalny zysk z instalacji fotowoltaicznej. Ponadto falowniki firmy Fronius mogą służyć do dynamicznej regulacji zasilania z uwzględnieniem zużycia własnego przy występowaniu limitów zasilania do sieci. Wystarczy podłączyć licznik i ustawić limit zasilania!

Fronius Superflex Design

Fronius Superflex Design

Fronius SuperFlex Design to wyrafinowane połączenie parametrów technicznych, dzięki którym projektowanie instalacji fotowoltaicznych jest teraz nadzwyczaj elastyczne i łatwe do wykonania. Najważniejszymi cechami SuperFlex Design są dwa trackery MPP w połączeniu z wysokimi prądami wejściowymi i szerokim zakresem napięć wejściowych DC. Każde wejście DC, a co za tym idzie, każdy tracker MPP może przyjmować całkowitą (100%) moc znamionową falownika. Nie ma znaczenia orientacja dachu, fakt zacienienia jednego lub dwóch modułów, a także ułożenie pozostałych modułów: dzięki falownikom firmy Fronius z SuperFlex Design, w planowaniu instalacji fotowoltaicznej możliwe jest spełnienie wymogów każdego projektu z wykorzystaniem tylko jednego modelu falownika.

Pomysłowe połączenie atrybutów wydajności i funkcji technicznych umożliwia prostą, ale niesamowicie elastyczną konstrukcję systemu PV. Kluczowymi czynnikami wydajności SuperFlex Design są:

 • Wysokie napięcie systemowe
 • Szeroki zakres napięcia wejściowego
 • Dwa wejścia prądu stałego, z których oba mogą jednocześnie przyjmować całą nominalną moc wyjściową falownika
 • Dwa trackery SuperFlex MPP ze zoptymalizowanym zarządzaniem zacienionymi modułami: Dynamic Peak Manager

Dlaczego zatem nie wypróbować Fronius Symo? To falownik trójfazowy dla systemu każdej wielkości i szerokiego zakresu scenariuszy projektowych.

 

Falownik Fronius ze zintegrowaną konstrukcją SuperFlex spełni wszystkie możliwe scenariusze planowania systemu PV przy użyciu tylko jednego modelu falownika.

 

SuperFlex Design – ponieważ elastyczność jest kwestią dobrego projektu.

Zmieniono zasady dotyczące projektowania systemu; w planowaniu systemów PV dachy, które łatwo mieszczą moduły słoneczne, stały się przeszłością. [Częściowo] zacienione dachy, różne konstrukcje dachów, różne orientacje i kąty modułów słonecznych stawiają wysokie wymagania techniczne dla współczesnych falowników.

Z tego powodu dobrze jest wiedzieć, że falownik Fronius ze zintegrowanym SuperFlex Design spełni wszystkie możliwe scenariusze projektowe przy użyciu tylko jednego modelu falownika.

Poniżej przedstawiamy trzy warianty instalacji fotowoltaicznych, w których rozwiązanie SuperFlex Design wykazuje swoje przewagi względem konkurencji:

Instalacja Wschód-Zachód

Superflex design - dach wschód/zachód

Każda z połaci dachu jest podłączona do osobnego wejścia MPPT. Falownik musi mieć możliwość przyłączenia 50% mocy instalacji do wejścia MPPT 1 oraz 50% mocy instalacji do wejścia MPPT 2. jeżeli założymy przewymiarowanie instalacji (więcej oo tym tutaj) do np. 150%, to każde z wejść musi mieć możliwość podłączenia modułów o wartości co najmniej 75% mocy nominalnej falownika. Który z konkurentów to potrafi?  

Niesymetryczna instalacja na dwóch połaciach

W tym wariancie większa część instalacji (np. 80%) jest założona na połaci dachu skierowanej na południe. Ale na połaci zachodniej również umieszczono kilka modułów. Wymagania takiej konfiguracji dla falownika są bardzo wysokie: wejście MPPT 1 musi obsłużyć nawet 100% mocy modułów, a więc mieć maksymalnie wysoką wartość napięcia wejściowego i dużą wartość prądu wejściowego. Jednocześnie wejście MPPT 2 powinno móc obsłużyć tylko kilka modułów, dlatego wymagane jest jak najniższe napięcie wejściowe. Te z pozoru sprzeczne założenia spełnia właśnie Fronius SuperFlex Design.

Dach z częściowym zacienieniem

Superflex design przy częściowym zacienieniu

Łącząc zalety Fronius SuperFlex Design oraz Dynamic Peak Manager, można wyeliminować negatywny wpływ zacienienia na całą instalację: moduły, które mogą znajdować się w strefie cienia wydzielamy do osobnego łańcucha i podłączamy do MPPT 2. Wszystkie moduły niezacienione: do MPPT 1.

 

Podsumowanie zalet:

 • Moc instalacji PV wyrażona w kWp może stanowić nawet 200% nominalnej mocy wyjściowej falownika:idealny dla systemów wschód-zachód zoptymalizowanych do konsumpcji własnej.
 • W pełni obciążalne trackery MPP: nawet systemy na skomplikowanych konstrukcjach dachowych są łatwe do zaprojektowania.
 • Możliwe jest zaimplementowanie dowolnego rozdzielenia modułów w łańcuchy, od konsekwentnie symetrycznego do ekstremalnie asymetrycznego: ciesz się pełną elastycznością planowania, niezależnie od kategorii mocy.

 

 

Następujące falowniki Fronius mają zintegrowany SuperFlex Design:

 • Fronius Symo
  Oferując kategorie mocy od 3.0 do 20.0 kW, beztransformatorowy Fronius Symo jest trójfazowym falownikiem dla systemu PV każdej wielkości.
 • Fronius Primo
  Jednofazowy, beztransformatorowy i komunikatywny: z urządzeniami z zakresem mocy od 3.0 do 4.6 kW, Fronius Primo jest idealnym falownikiem dla zoptymalizowanego zarządzania energią dla prywatnych gospodarstw domowych.

 

Solar.Configurator

Jak bardzo elastyczne w projektowaniu są falowniki Fronius można samodzielnie sprawdzić w bezpłatnym narzędziu doboru modułów i falowników: Solar.Configurator 4.0.

Dynamic Peak Manager

Dynamic Peak Manager

Dynamic Peak Manager to nowatorski algorytm MPP-Tracking, który dynamicznie dostosowuje swoje zachowanie podczas poszukiwania optymalnego punktu pracy maksymalnej. Szczególną cechą Dynamic Peak Manager jest to, że regularnie sprawdza on całą charakterystykę i również przy częściowym zacienieniu znajduje globalny Maximum Power Point (GMPP).

Dnamic Peak Manager jest bezkosztową alternatywą dla optymalizatorów w przypadku instalacji o niedużym zacienieniu.

Zacienienie systemu PV

/ Zacienienie łańcucha PV powoduje zmniejszenie mocy wyjściowej, co skutkuje mniejszą wydajnością systemu PV.
/ Zwykłym trackerom MPP trudno jest określić globalny Punkt Mocy Maksymalnej (ang. Global Maximum Power Point, GMPP). Często punkt GMPP nie jest wykrywany, ponieważ tracker błędnie zidentyfikował lokalny Punkt Mocy Maksymalnej (ang. Local Maximum Power Point, LMPP), jako maksimum dla całej charakterystyki. Algorytm Dynamic Peak Manager zawsze znajduje globalne maksimum, ponieważ regularnie sprawdza całą charakterystykę krzywej I-V.
/ Dynamic Peak Manager to nowy algorytm śledzenia MPP, który dynamicznie dostosowuje swoje zachowanie podczas wyszukiwania optymalnego punktu pracy. Poprzez regularne sprawdzanie całej krzywej charakterystyki I-V, Dynamic Peak Manager znajduje globalny Punkt Mocy Maksymalnej (GMPP), nawet w częściowym zacienieniu.

Rys. 1. Wykres mocy / napięcia zacienionego systemu PV

Instalacja testowa

Testowa instalacja domowa o mocy 4kWp pokazuje różnicę: z i bez Dynamic Peak Managera (DPM).

Rys. 2. Krzywa produkcji systemu fotowoltaicznego z i bez DPM

Wynik:
Dzienna wydajność bez Dynamic Peak Manager: 26,0 kWh
Dzienna wydajność z Dynamic Peak Manager: 26,5 kWh
Dodatkowa energia 0,5 kWh = + 1,9%

Tego dnia instalacja z DPM dała 0,5 kWh więcej energii, co stanowi 1,9% w porównaniu z falownikiem bez DPM.

Typowe sytuacje dla Dynamic Peak Manager

Zacienienie pochodzące od komina

Szacuje się, że średnia dzienna 1 godzina zacienienia rano lub wieczorem, spowodowana przez komin, przy użyciu Dynamic Peak Managera daje ok. 1-2% dodatkowego rocznego uzysku.

Rys. 3. Zacienienie od komina

Zacienienie pochodzące od lukarny

Szacuje się, że średnia dzienna 1 godzina zacienienia rano lub wieczorem, spowodowana przez lukarnę, przy użyciu Dynamic Peak Managera daje ok. 2-4% dodatkowego rocznego uzysku.

Rys. 4. Zacienienie od lukarny

Zasada działania Dynamic Peak manager w animacji

Technologia SnapINverter

Technologia SnapINverter

Falowniki generacji SnapINverter wyróżniają się prostym i przemyślanym systemem montażu. Dzięki temu instalacja i konserwacja są tak proste, jak nigdy wcześniej. Szczególną cechą ich konstrukcji jest odseparowanie od siebie bazy montażowej i modułu mocy. Najpierw na ścianie montowana jest nadzwyczaj lekka, wykonana z anodyzowanego aluminium baza, do której przyłączane jest kompletne okablowanie – zarówno po stronie DC, jak i AC. Następnie zakładany (ang. snap-in = zapinany) jest moduł mocy. To innowacyjne rozwiązanie bardzo ułatwia montaż i serwis: falownik wystarczy zawiesić na uchwycie ściennym i zabezpieczyć, a w razie konieczności wykonania serwisu, nie trzeba zdejmować ze ściany całego falownika, tylko sam moduł mocy. Całe okablowanie pozostaje w stanie nienaruszonym.

Webinarium #02 :: Instalacja Fronius Smart Meter

Webinarium #02 :: Instalacja Fronius Smart Meter

Treść

 • Przykłady zastosowań licznika energii w instalacji PV
 • Typy i rodzaje liczników energii Fronius Smart Meter
 • Zasada doboru licznika do istniejącej instalacji
 • Zasady doboru przekładników (jeśli wymagane)
 • Podłączenie licznika do Datamanager’a i konfiguracja
 • Różnica pomiędzy Fronius Smart Meter, a licznikiem S0 (przesyłanie danych, podłączenie fizyczne, konfiguracja przez wyświetlacz)

Wymagania

 • Znajomość podstawowych pojęć w elektrotechnice

Webinarium

Wszystko na temat licznika inteligentnego Fronius Smart Meter

Do pobrania

Link do prezentacji w formie PDF

Pozostałe dokumenty