Solar Energy Blog
0
Aktualności Serwisowanie

Zapytaj Serwisanta – FAQ

Jacek z zespołu wsparcia technicznego Fronius

FAQ Zapytaj Serwisanta został opracowany na podstawie materiału filmowego o długości 1:14:31 zarejestrowanego podczas webinaru Corab Akademia. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami naszych ekspertów na najczęstsze pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznych.

Wprowadzenie: Joanna Nykiel | Corab Akademia

Rozmawiają:

Norbert Garela | Corab

Michał Kściuczyk | Fronius Polska


FAQ – Zapytaj Serwisanta

FAQ – Pytania z czatu


Jaka jest różnica między kontami Solar.web Premium a Solar.web Classic?

Konto Solar.web Premium oferuje dodatkowe funkcjonalności, głównie skierowane do instalatorów. Jest to konto płatne, kosztujące około 20€ rocznie. Autoryzowani instalatorzy Fronius, czyli FSP (Fronius Solar Partner), mają bezpłatny dostęp do konta Solar.web Premium.

Dodatkowe funkcje konta Premium obejmują technicznie zaawansowane informacje oraz raporty, które są przydatne dla instalatorów, wspomagając analizę i wsparcie inwestora. Szczegółowe porównanie funkcji znajduje się na stronie: https://www.solarweb.com/Home/PremiumInfo?returnUrl=%2FHome%2FPremiumInfo

Istotną różnicą widoczną od razu między kontami Solar.web Premium a Classic jest wygląd głównego panelu. Użytkownicy konta Classic często pytają, czy mogą przeglądać historię z okresu dłuższego niż trzy dni. Oczywiście, jest to możliwe poprzez przechodzenie do zakładki “Analiza”, a następnie “Historia”. Tutaj użytkownik może wybrać interesujące urządzenie i kanały, np. moc. Niemniej jednak, dane historyczne starsze niż trzy dni nie są dostępne bezpośrednio z poziomu ekranu głównego.

Czy mogę przeglądać dane historyczne starsze niż trzy dni na Solar.web Classic?

Tak, na koncie Solar.web Classic istnieje możliwość przeglądania danych historycznych starszych niż trzy dni. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki “Analiza”, a następnie wybrać “Historia”. W tym miejscu można dokładniej przejrzeć dane z wybranego urządzenia i kanałów, na przykład mocy. Warto jednak zauważyć, że dane historyczne starsze niż trzy dni nie są dostępne bezpośrednio z poziomu ekranu głównego.

Czy Fronius Smart Meter jest w stanie jednocześnie wyświetlać napięcie na trzech fazach?

Tak, inteligentny licznik Fronius Smart Meter posiada zdolność jednoczesnego wyświetlania napięcia na trzech fazach. Jest to jedna z jego podstawowych funkcji.

Korzystając z funkcji backup, zauważam, że co 24 godziny o tej samej porze, dochodzi do wyłączenia i ponownego włączenia falownika, pojawiając się jednocześnie błąd 1180. Co oznacza ten błąd?

Kod stanu 1180 jest charakterystyczny dla falowników hybrydowych z serii GEN24 Plus. Ten kod sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnego napięcia dla zasilania awaryjnego. W trybie zasilania rezerwowego napięcie AC na zaciskach falownika nie może przekroczyć 60V. Jeśli wartość ta zostanie przekroczona podczas przełączania w tryb rezerwowy, pojawi się kod stanu 1180. W przypadku trudności z rozwiązaniem tego problemu zalecamy skontaktowanie się z działem wsparcia technicznego.

Czy inteligentny licznik Fronius Smart Meter, poza samą instalacją, wymaga dodatkowej konfiguracji?

Inteligentny licznik Fronius Smart Meter nie potrzebuje dodatkowych ustawień. Aby go skonfigurować, należy zastosować się do instrukcji montażu, połączyć go z falownikiem oraz dodać w interfejsie webowym falownika.

Uwaga: W przypadku liczników Fronius Smart Meter z serii TS 5kA-3 (przeznaczonych do pomiaru wysokich prądów z użyciem przekładników prądowych poprzez pomiar pośredni), konieczne jest ustawienie przekładni prądowej licznika przez podzielenie prądu pierwotnego przez prąd wtórny.

Planowana jest rozbudowa o dodatkowy falownik Fronius Symo 4,5 kW, który zostanie umieszczony w innym pomieszczeniu, zasilanym z awaryjnego źródła energii. Czy po utracie napięcia z sieci głównej, nowy falownik może działać na zasilaniu awaryjnym? A jeśli nie, czy istnieje możliwość skonfigurowania go tak, aby pozostawał nieaktywny, a kontrolę nad nim przejmował falownik GEN24?

Jeżeli w instalacji budynku istnieje układ SZR, który odłącza budynek od sieci dystrybutora podczas awarii, a budynek przechodzi na zasilanie rezerwowe za pośrednictwem falownika GEN24+ (wymagane są wówczas dodatkowo licznik Smart Meter oraz bateria jako źródło zasilania awaryjnego / rezerwowego), to dodatkowy falownik może być zasilany z tego źródła. Jednakże, jeżeli zależy nam na tym, aby falownik pracował jedynie jako rezerwowe źródło energii, kontrolowane przez falownik GEN24, konfiguracja taka nie będzie możliwa.

W przypadku próby podłączenia dodatkowego falownika od strony zasilania awaryjnego, współpraca między falownikami nie będzie możliwa, ponieważ musiałyby one pracować synchronicznie. W sytuacji fullbackup, falowniki pracują z różnymi parametrami, w tym różną częstotliwością, co uniemożliwia ich jednoczesną konfigurację i kontrolę przez falownik GEN24.

Gdzie mogę lepiej poznać budowę falowników Fronius oraz ich zastosowania?

Zapraszamy instalatorów zainteresowanych zgłębieniem struktury falowników Fronius na nasze szkolenia, które odbywają się w Gliwicach lub Gdańsku. Budowa falowników Fronius jest modułowa i przypomina budowę komputerów stacjonarnych PC. W trakcie zaawansowanych szkoleń prezentujemy szczegółowo konstrukcję falowników oraz omawiamy wszystkie ich komponenty. Dla chętnych uczestników udostępniamy falowniki do samodzielnego demontażu, wymagające jedynie jednego wkrętaka (z zachowaniem jednakowej konstrukcji śrub). Fronius jest jedynym producentem falowników, który umożliwia “rozbieranie falowników” oraz eksplorację ich wnętrza.

Kiedy będziecie mieli falowniki trójfazowe z zasilaniem awaryjnym (gdy zabraknie całkowicie prądu) i czy będą one asymetryczne?

Fronius obecnie oferuje falowniki trójfazowe z zasilaniem awaryjnym w ramach serii GEN24+. Aby urządzenie działało w trybie awaryjnym, konieczne jest wyposażenie instalacji w dodatkowe komponenty, takie jak bateria (jako źródło zasilania awaryjnego/rezerwowego), licznik inteligentny – Fronius Smart Meter, oraz układ SZR odłączający budynek w przypadku braku zasilania po stronie dystrybutora energii.

Jeśli chodzi o kwestię asymetrii, można rozważać ją w dwóch kontekstach. Asymetria w sieci dystrybucji nie jest obecnie planowana. Proces oddawania energii zawsze odbywa się symetrycznie na poszczególne fazy. Zgodnie z polskim prawem, każda jednostka wytwórcza musi działać symetrycznie, aby unikać niepożądanych obciążeń spowodowanych asymetrią w sieci.

Jeśli natomiast chodzi o pracę asymetryczną w kontekście awaryjnego zasilania, czyli tzw. funkcję niebilansowania fazowego, to obecnie Fronius nie oferuje tej funkcji w swoich urządzeniach.

Czy jest możliwość rozbudowy systemu hybrydowego składającego się z falownika Fronius GEN24+, baterii BYD oraz dodatkowego magazynu energii LG Chem?

Równoczesna konfiguracja falownika Fronius GEN24+, baterii BYD i dodatkowego magazynu energii LG Chem, równolegle w jednym układzie nie jest możliwa. W przypadku rozbudowy instalacji z użyciem baterii BYD, ograniczeni jesteśmy do dodatkowych modułów tej samej baterii BYD. Pierwszym etapem jest zwiększenie pojemności baterii BYD poprzez dołączenie kolejnych modułów. Następnie możemy równolegle łączyć maksymalnie trzy baterie BYD.

Niemniej jednak, niemożliwe jest jednoczesne podłączenie do jednego falownika baterii BYD i magazynu energii LG Chem. To ograniczenie obowiązuje zarówno falowniki Fronius, jak i urządzenia innych producentów. Specyfikacja baterii określonego producenta definiuje jedną tabelę komunikacji, co oznacza, że falownik nie jest w stanie równocześnie komunikować się w dwóch różnych trybach z różnymi urządzeniami.

Czy Fronius planuje wprowadzenie rozwiązań umożliwiających dynamiczne zarządzanie energią w systemie godzinowym od lipca 2024 roku? Chodzi tu o możliwość elastycznego ładowania i rozładowywania akumulatorów, uwzględniając ceny na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) oraz warunki pogodowe, z uwzględnieniem specyfiki zużycia energii w danym obiekcie. Czy falowniki Fronius obecnie oferują lub będą w przyszłości oferować funkcję oddawania energii do sieci (sprzedaż w okresach wysokich cen) i ładowania akumulatorów energią z sieci (w okresach niskich cen)?

Aktualnie (czerwiec 2023) w interfejsie falowników Fronius nie istnieje opcja konfiguracji harmonogramu. Taryfy za energię elektryczną można wprowadzać na platformie Solar.web, co umożliwia symulację kwoty wyprodukowanej energii. Jednakże, nie jest to rozwiązanie oparte na rzeczywistych rozliczeniach z operatorem sieci dystrybucyjnej. Obecnie wiemy niewiele o planowanych zmianach na rok 2024, a to właśnie one będą decydować o rozwoju funkcji dostępnych w falownikach Fronius.

Czy falowniki Fronius obsługują funkcję zasilania awaryjnego / rezerwowego?

Funkcje zasilania awaryjnego obsługiwane są przez falowniki hybrydowe, takie jak obecnie produkowane falowniki Fronius z serii GEN24+ (gdzie “+” oznacza falownik hybrydowy). Aby pełna funkcjonalność zasilania awaryjnego/rezerwowego (trójfazowego) była dostępna, układ musi być dodatkowo wyposażony w urządzenia takie jak inteligentny licznik Fronius Smart Meter, baterie BYD oraz układ odcinający od sieci (SZR).

Warto zaznaczyć, że wszystkie falowniki z serii GEN24+ posiadają standardową funkcję zasilania awaryjnego/rezerwowego – jednofazowego, znane jako PV Point. Gniazdo to jest zasilane energią w przypadku przerw w dostawie prądu, umożliwiając działanie ważnych urządzeń, takich jak brama garażowa czy lodówka.

PV Point ma obciążalność jednofazową w zakresie od 3,1 kW do 4 kW (o ile nie przekroczy 5 sekund 3,1 kW w cyklu ciągłym). Dzięki temu, korzystając z PV Point, który jest standardowym wyposażeniem każdego falownika Fronius z serii GEN24+, można łatwo utrzymać wybrane urządzenia pod napięciem bez konieczności inwestycji w baterie, licznik czy układ odcięcia od sieci.

Warto podkreślić, że pełna funkcja zasilania rezerwowego – trójfazowego, występuje tylko w wariantach falowników Fronius z serii GEN24+ o mocy 6,8 kW lub 10 kW. To ważne, gdyż seria GEN24+ obejmuje sześć falowników, w tym warianty o mniejszej mocy, tj. 3,4 kW lub 5 kW, które posiadają jedynie standardowe gniazdo PV Point.

Jakie baterie są odpowiednie do zastosowania z falownikami Fronius GEN24+?

Optymalnym wyborem dla falowników Fronius są baterie BYD, które są powszechnie kojarzone z tymi falownikami przez instalatorów. BYD jest cenionym producentem, oferującym wysoką jakość oraz atrakcyjne ceny. Baterie BYD są modułowe, co umożliwia stopniową rozbudowę instalacji w trakcie jej użytkowania. W szczególności, baterie BYD z serii HVS (High Voltage Small) o pojemności 5,1 kWh oraz HVM (High Voltage Medium) o pojemności 22 kWh są wysokonapięciowe i zalecane do użytku z falownikami Fronius.

Dodatkowo, baterie LG również są odpowiednie, jednak warto zauważyć, że nie wszystkie modele baterii są przystosowane do pełnego zasilania awaryjnego/rezerwowego. To zależy nie tylko od falownika, ale także od specyfikacji danej baterii. Według informacji zweryfikowanych przez Fronius, baterie LG zapewniają pełne zasilanie rezerwowe, ale nie wszystkie serie baterii są przeznaczone do pracy w trybie zasilania awaryjnego.

Czy można sterować zewnętrznymi urządzeniami za pomocą falownika Fronius?

Oczywiście, sterowanie urządzeniami zewnętrznymi z poziomu falownika jest możliwe. Istnieją dwie opcje.

Pierwszą opcję opiszemy na przykładzie falowników bez dodatkowych źródeł sterujących, takich jak falownik z serii SnapINverter, popularny falownik Fronius Symo, lub falownik z serii GEN24+. Dla wszystkich tych falowników zasada sterowania jest identyczna. Sterowanie można realizować w oparciu o produkcję energii, ustawiając w falowniku sterowanie progowe, np. ustawiając próg załączenia sterowania przy mocy 5 kW i wyłączenia przy spadku produkcji do 2 kW. Ta metoda sterowania jest jednak ograniczona, ponieważ falownik nie posiada informacji zwrotnej na temat wykorzystania energii w budynku. Chcemy przecież kierować nadmiarową energią do zasilania urządzeń przy użyciu energii słonecznej.

Drugą opcję prezentuje korzystanie z czterech cyfrowych wyjść Datamanagera (dla falowników SnapINverter) lub karty Pilot (dla falowników serii GEN24+). W tej sytuacji konieczne jest posiadanie zainstalowanego licznika Smart Meter, który informuje falownik o nadprodukcji energii w budynku. Dzięki temu sterujemy falownikiem nie ze względu na ilość wyprodukowanej energii, a na nadmiar energii, który mógłby zostać dostarczony do sieci dystrybutora. Cztery wyjścia cyfrowe pozwalają na różnorodne konfiguracje. Dla każdego z wyjść możemy indywidualnie ustawić np. dodatkowy maksymalny czas pracy na dzień, a nawet wymusić pracę w przypadku braku nasłonecznienia.

Co to jest Dynamic Peak Manager?

Dynamic Peak Manager to zaawansowany algorytm analizujący krzywą produkcji, znany również jako krzywa prądowo-napięciowa, w poszukiwaniu charakterystyki wskazującej na zacienienie instalacji PV lub łańcucha modułów. Algorytm prezentuje tę charakterystykę na wykresie, identyfikując hiperbolę o wklęsłym kształcie – krzywą z zagłębieniem, która posiada dwa punkty mocy maksymalnej falownika. Pierwszym punktem jest Global Maximum Power Point, czyli punkt optymalny, a drugim jest punkt lokalny. Falownik niezauważalnie przełącza się pomiędzy tymi punktami, a samo przełączanie trwa ułamki sekundy. Ten dynamiczny proces umożliwia falownikowi ciągłe dostosowywanie się do najlepszego punktu pracy pod kątem produkcji mocy. Dzięki temu funkcji straty energii z powodu zacienienia są znacznie ograniczone.

Stosowanie algorytmu Dynamic Peak Manager eliminuje konieczność używania optymalizatorów napięcia, co przekłada się na redukcję kosztów, ilość połączeń wtyczek MC4 x 3 oraz rozwiązywanie problemów z tym związanych. Fronius nie zaleca stosowania optymalizatorów mocy, z wyjątkiem sytuacji, gdy instalacja PV umieszczona jest na skomplikowanych dachach.

Funkcja redukcji skutków zacienienia jest dostępna we wszystkich falownikach Fronius, z wyjątkiem falowników Eko, które są przeznaczone dla farm PV.

Jakie dodatkowe akcesoria są dostępne dla falowników Fronius?

Podstawowym elementem, który powinien być zainstalowany przez każdego użytkownika systemu fotowoltaicznego, jest inteligentny licznik Fronius Smart Meter. Bez względu na to, czy instalacja baterii fotowoltaicznych jest obecnie używana czy nie, Smart Meter umożliwia użytkownikowi analizę zużywanej energii oraz energii oddawanej do sieci. Posiadając inteligentny licznik Smart Meter, można również wykorzystać cztery cyfrowe wyjścia Data Managera w falowniku do sterowania różnymi urządzeniami, takimi jak podgrzewacz wody w bojlerze (najtańszym magazynem energii w domu), klimatyzator czy inne urządzenia. Fronius oferuje także wersję bezprzewodową inteligentnego licznika Smart Meter.

Wśród dodatkowych akcesoriów dostępne są również:

 • Wattpilot – mobilne stacje ładowania samochodów elektrycznych.
 • Ohmpilot – zaawansowany sterownik elementów rezystancyjnych. Ohmpilot to więcej niż cyfrowe wyjście z falownika; potrafi płynnie dostosować się do nadprodukcji energii słonecznej, a każdy wat może być przekazywany do nagrzewania wody. Jeśli brakuje energii do podgrzewania wody, Ohmpilot potrafi sterować dodatkowymi zewnętrznymi elementami.

Warto również zwrócić uwagę na kartę czujników, którą można podłączyć do falownika. Dzięki niej można monitorować i śledzić różne parametry, takie jak siła wiatru, nasłonecznienie, temperatura modułu czy temperatura otoczenia.

Pytania z czatu

Czy użytkownik magazynu ma możliwość wymuszonego ładowania / rozładowania (na przykład, jeśli ma taryfę G12)?

Falowniki posiadają funkcję ustawiania harmonogramu ładowania oraz rozładowania baterii. W poszczególnych dniach tygodnia można skonfigurować reguły dotyczące mocy i godzin, w których bateria ma być ładowana lub rozładowywana.

Jaki algorytm przeliczeniowy zastosowano w licznikach Fronius, jeżeli chodzi o bilansowanie?

Inteligentny licznik Fronius Smart Meter korzysta z algorytmu wektorowego do obliczeń.

Jakiej wielkości agregat powinien być dobrany do instalacji o mocy 5 kWp, aby prawidłowo funkcjonowała?

Dobór i dopasowanie agregatu do instalacji jest zadaniem złożonym, zależnym od wielu czynników. Przede wszystkim konieczne jest określenie, co będzie zasilane z agregatu oraz przez jak długi czas. Kluczowym elementem jest także dopasowanie instalacji do rzeczywistego zapotrzebowania energetycznego budynku. Jeżeli w omawianym przypadku instalacja o mocy 5 kWp jest optymalnie dobrana, można przyjąć, że zarówno agregat, jak i bateria, powinny mieć pojemność nominalnie odpowiadającą mocy falownika.

Czy w falownikach Fronius będzie dostępny harmonogram ładowania / rozładowania magazynu energii, umożliwiający ustawienie ładowania w godzinach 11:00-15:00?

Taka funkcja jest już dostępna.

Jak możemy sobie poradzić, korzystając z falowników Fronius w przypadku zbyt wysokiego napięcia?

Falowniki Fronius działają zgodnie z normą i kodeksem sieci NC RfG. Falownik, w którym napięcie przekracza 246V, zaczyna produkować niewielkie ilości mocy biernej. Jeśli falownik jest dobrany do mocy 1:1 lub jest przewymiarowany, może delikatnie produkować nieco mniejszą energię czynną, co pozwala na obniżenie napięcia i utrzymanie się przy pracy w stanie podwyższonego napięcia – oczywiście do pewnych granic, czyli napięcia 253V. Falownik powinien mieć zaktualizowane oprogramowanie oraz bezwzględnie dostosowany do normy obowiązującej w Polsce.

Uwaga: W chwili obecnej gospodarstwa domowe nie płacą za oddawanie mocy biernej do sieci dystrybutora. Jednakże ta sytuacja nie dotyczy firm i obiektów przemysłowych, które za oddawanie mocy biernej mogą być zobowiązane płacić, co może wpłynąć na wysokość rachunków.

Jak możemy sobie poradzić w przypadku uszkodzenia panelu, zwłaszcza gdy został zamontowany 3 lata temu? Chodzi o dopasowanie napięciowo-prądowe.

Przy wymianie modułów zakłada się, że dopasowanie napięciowo-prądowe powinno mieścić się w przedziale 5%. Zużycie starszych paneli jest na tyle marginalne w kalkulacjach, że nie warto go uwzględniać w procesie dopasowywania. Jeśli zastosujemy moduł o lepszych parametrach niż pozostałe, będzie on pracować na poziomie najgorszego modułu w całym łańcuchu. Należy jednak uważać, aby prąd pracy nowego modułu nie przekraczał prądu zwarciowego starszych modułów, ponieważ w przeciwnym razie diody bocznikujące w pozostałych panelach mogą ulec uszkodzeniu.

Przy wymianie panelu warto również uwzględnić jego wymiary, estetykę oraz sposób montażu.

Czy macie w swojej ofercie baterie Fronius, czy bazujecie na bateriach innych producentów?

Fronius zakończył produkcję baterii z powodu braku dostępności niektórych komponentów od dostawców. Baterię Fronius Solar Battery można jeszcze spotkać, na przykład podczas szkoleń, gdzie Fronius szkoli część użytkowników, która posiada te baterie. Jeśli chodzi o zakup nowych baterii, szczególnie polecamy produkty renomowanych producentów, takich jak BYD i LG.

Czy zamierzacie wprowadzić produkty SMART do waszej oferty, aby w przyszłości korzystać z nadprodukcji i nie oddawać jej do sieci?

Produkty SMART są już dostępne w ofercie Fronius od lat 2015/2016, od czasu wprowadzenia karty Data Manager i czterocyfrowych wyjść falowników.

Czy częste wyłączenie falownika Fronius pracującego w sieci o podwyższonym napięciu ma wpływ na jego gwarancję?

Oczywiście nie ma to wpływu na gwarancję. W karcie gwarancyjnej nie ma żadnych zapisów dotyczących ilości wyłączeń falownika. Dotychczas nie odnotowano uszkodzeń falownika spowodowanych częstym włączaniem i wyłączaniem z powodu wysokiego napięcia. Konstrukcja falownika jest tak zaprojektowana, aby była odporna na tego rodzaju działania. Po wyłączeniu lub przejściu w stan czuwania, proces ponownego włączania falownika odbywa się stopniowo, co minimalizuje wpływ na urządzenie.

Jaką moc największą może oddawać falownik pracując z baterią w asymetrii?

Dla falownika o mocy 10 kW, całkowite maksymalne obciążenie wynosi 10 kW, pod warunkiem, że bateria jest w stanie dostarczyć taką moc. Należy zauważyć, że pojemność baterii nie jest równa jej mocy. Jeśli chodzi o maksymalną moc pobieraną z baterii w asymetrii po zaniku napięcia, maksymalny poziom obciążenia dla każdej z faz wynosi 3680 VA.

Czy oddawanie mocy z baterii, powiedzmy 300 W, jest interpretowane jako oddawanie na dwóch fazach, a pobór na jednej, jeżeli algorytm jest wektorowy, czy może jest inaczej?

To pytanie dotyczy tego, czy licznik mierzy wektorowo czy algebraicznie. Licznik pracuje wektorowo, więc nasze odczyty będą również wektorowe.

Czy sterowanie grzałką odbywa się rezystancyjnie, czy jest to włączenie maksymalnej mocy od razu?

W przypadku sterowania z czterech cyfrowych wyjść falownika, sterowanie odbywa się na zasadzie włącz/wyłącz (0/1). Grzałka posiada również swój termostat, gdzie sterowanie odbywa się już w samej grzałce. Jest to również charakterystyka włącz/wyłącz (pomijamy inne parametry, które ewentualnie można ustawić w sterowaniu grzałki). W przypadku sterowania z Ohmpilota, sterowanie jest typowo rezystancyjne. Sterownik Fronius Ohmpilot to akcesorium, które możemy wykorzystać do sterowania wszelkimi elementami instalacji opartymi na rezystancji. Ohmpilot pozwala na dostosowanie się do pełnej produkcji na podstawie danych z licznika, a w przypadku grzałki przede wszystkim na podstawie czujnika temperatury PT1000 połączonego z Ohmpilotem. W takim przypadku grzałka powinna być bez termostatu, a wszystkim zajmie się sam sterownik.

W jaki sposób, korzystając z aplikacji, możemy wykryć niesprawny moduł?

Niesprawnego modułu nie wykryjemy za pomocą aplikacji. Do zidentyfikowania niesprawnego modułu konieczne są odpowiednie procedury pomiarowe.

W jaki sposób inwestor może przenieść konto Solar.web do innego instalatora?

Portal monitorujący Solar.web oferuje trzy poziomy kont: właściciel instalacji, nadzorca i gość. Właściciel instalacji może w dowolnym momencie w ustawieniach przenieść instalację na nowe konto Solar.web, wcześniej zarejestrowane. Często instalator, który nadał uprawnienia klientowi końcowemu (inwestorowi), jest właścicielem konta i instalacji w Solar.web. W takim przypadku inwestor, aby przenieść konto do innego instalatora (np. z powodu zakończenia współpracy z pierwszym), powinien skontaktować się ze wsparciem technicznym Fronius, które poprosi o potwierdzenie własności instalacji.

Czy Fronius posiada symulator oprogramowania falownika, dzięki któremu instalator mógłby ćwiczyć na sucho?

Fronius posiada symulatory, jednak są one dostępne wyłącznie podczas szkoleń. Nie są udostępniane publicznie i nie można się do nich zalogować zdalnie z dowolnej sieci.

Czy szkolenia Fronius są darmowe?

Tak, szkolenia Fronius są bezpłatne. Choć zdarzają się sytuacje, gdzie przy zapisach wymagana jest opłata, ta suma jest zwracana w formie vouchera na zakup urządzeń z oferty Fronius podczas szkolenia.


Zapisz się do biuletynu Fronius i bądź zawsze na bieżąco!

Fronius newsletter dla instalatorów 2023
Kliknij powyżej i zapisz się do biuletynu Fronius dla instalatorów

Może Ci się też spodobać

4 komentarze

 • Odpowiedź
  Grzegorz
  16 marca 2024 at 18:15

  Czy Fronius wprowadził rozwiązania oparte na rzeczywistych rozliczeniach z operatorem sieci dystrybucyjnej? Jeżeli nie, to kiedy planuje?

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   22 marca 2024 at 14:01

   Szanowny Panie Grzegorzu,

   Falownik GEN24 współpracujący z baterią możemy zaprogramować do ładowania lub rozładowywania w dowolnym momencie wg harmonogramu.

   Pozdrawiam.

 • Jacek Gneza
  Odpowiedź
  Jacek Gneza
  18 marca 2024 at 08:39

  Szanowny Panie Grzegorzu,
  Zarówno karta datamanager jak i Pilot w połączeni z licznikiem Fronius Smart Meter mogła bardzo dobrze zarządzań nadmiarem energii. Dodatkowo do dyspozycji mamy Wattpilota, Ohmpilota oraz baterie. Można więc na bardzo wiele sposobów dostosować swoją instalację do aktualnej taryfy.

  Pozdrawiam.

 • Odpowiedź
  Grzegorz
  21 marca 2024 at 11:18

  Dopytam, czy Fronius wdrożył
  algorytmy systemu, ktore mogą reagować na dynamiczne ceny energi np. co 15 minut, maksymalizując eksport energii w okresach szczytowych cen rynkowych i automatycznie dostosowując się do ładowania baterii w domu, gdy taryfy energii elektrycznej są niższe?

Napisz komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.