fbpx
Solar Energy Blog
0
Instalacja Podstawy Projektowanie

Przewymiarowanie instalacji względem mocy falowników Fronius

Na początku wyjaśnijmy podstawy: dlaczego należy przewymiarować instalację fotowoltaiczną względem mocy nominalnej falownika, a dalej zdefiniujemy jaki jest dopuszczalny stopień takiego przewymiarowania. Wiadomo, że falowniki rodziny SYMO o zakresie mocy do 8.2kWAC oferują przewymiarowanie aż o 100%! Świadczy to o ich solidnej i wytrzymałej konstrukcji. Dlaczego jednak wogóle można zastosować mniejszy falownik do większej mocy modułów – wyjaśniamy poniżej.

Dobieramy moduły do falownika czy falownik do modułów?…

Często można spotkać się z odmiennymi opiniami na temat relacji mocy modułów do mocy nominalnej falowników. Aby przeanalizować te przypadki, wprowadźmy definicję stosunku mocy modułów do mocy falownika (SM). Wzór na obliczenie tego współczynnika można zapisać:

Możliwe są tu trzy warianty:

 1. SM < 100%, falownik niedociążony – moc nominalna modułów jest mniejsza niż moc nominalna falownika
 2. SM = 100%, falownik obciążony mocą nominalną,
 3. SM > 100%, falownik przeciążony po stronie DC – moc nominalna modułów jest większa niż moc nominalna falownika

Dla szerokości geograficznej Polski i Europy Centralnej przyjmuje się, że wartość SM dla instalacji skierowanych na południe powinna znajdować się w przedziale pomiędzy 80 a 125%. W przypadku instalacji Wschód-Zachód zakres SM może być większy, nawet do 160% i silnie zależy od nachylenia dachu. Optymalną wartość oblicza się w zależności od specyficznych danych konkretnej instalacji PV: lokalizacji, rodzaju i orientacji modułów fotowoltaicznych oraz sposobu ich połączenia z falownikiem. Najlepszym rozwiązaniem na ustalenie właściwej wartości SM jest użycie specjalizowanego oprogramowania wspomagającego proces projektowania, takiego jak PV*SOL lub BlueSol. Przykładowe wyniki symulacji zamieszczono w artykule “Uzyski energii dla różnych układów modułów i konfiguracji falowników“.

Dlaczego jednak zalecaną przez projektantów wartością SM jest wariant >100%, tj. gdy moc modułów jest np. o 25% większa od mocy nominalnej falownika? Takie podejście na pierwszy rzut oka kłóci się z zasadą, w której układy przetwarzające energię z generatorów projektuje się powyżej ich mocy nominalnej, czyli wypadałoby mieć SM < 100%?

Instalacje fotowoltaiczne projektuje się zupełnie inaczej. W szerokości geograficznej Polski ilość słonecznych godzin to ok. 1600, z czego zaledwie 15% to godziny o pełnym nasłonecznieniu. Dodatkowo, przy natężeniu promieniowania równym 1000W/m² moduły PV nagrzewają się znacznie ponad temperaturę 25°C (określoną w standardowych warunkach badania – STC), a przez to ich moc znacznie się obniża: nawet o 15%-20% względem mocy nominalnej. A zatem moduły wytwarzają energię z mocą nominalną zaledwie przez kilkanaście, kilkadziesiąt godzin w roku, natomiast w pozostałych okresach osiągana przez nie moc jest znacznie niższa. To jeden z powodów, dla których warto zastosować mniejszy falownik (SM > 100%).

Z drugiej strony, jeśli zastosujemy falownik o mocy większej niż moc modułów (SM < 100%) będzie on permanentnie niedociążony. Ponieważ wyższe sprawności działania uzyskujemy przy obciążeniu powyżej 10% mocy nominalnej (rys. 1), będzie to powodować dodatkowe straty. Jeśli jednak ktoś zastanawia się nad zakupem większego falownika myśląc o rozbudowie swojej instalacji w przyszłości, nie powinien się tymi stratami zbytnio martwić: przy SM = 80% wyniosą one zaledwie około 0.3%.

Rys. 1. Wykres sprawności falownika zależny od mocy i napięcia wejściowego. Źródło: Fronius

Jak to działa?

Załóżmy, że mamy moduły i falownik dobrane ze stosunkiem mocy SM = 98%. Przykładowo 20 modułów 300Wp = 6kWp oraz falownik Fronius SYMO 6.0-3-M o mocy nominalnej = 6kW i sprawności przetwarzania DC/AC = 98%. Jeżeli pojawią się warunki STC (1000W/m², AM = 1.5 oraz temperatura ogniw 25°C), falownik całą moc modułów przekaże na stronę AC. Taką sytuację przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Produkcja energii z instalacji PV przy SM = ~100%.

Co się jednak stanie, gdy moc modułów będzie większa niż moc nominalna falownika, a warunki pogodowe będą sprzyjać generacji energii? Czy falownik się nie uszkodzi, jeśli pojawią się warunki STC? Falownik nie będzie przetwarzał więcej energii niż wynosi jego moc maksymalna, a jej nadmiar nie będzie odbierany z modułów: nastąpi ograniczenie mocy wyjściowej. Przykładowo, jeżeli zamiast falownika 6.0kW zastosujemy falownik o mocy nominalnej = 5kW, stosunek mocy wyniesie wówczas: (6.0kWp / 5.0kW) • 98% = ~118%, czyli zgodnie z zaleceniami dla obszaru geograficznego Polski.  W takiej sytuacji falownik “obetnie” nadwyżkę mocy ze strony DC i przekaże do sieci maksymalnie 5.0kW. Oczywiście tą nieodebraną z modułów energię należy potraktować jako stratę. Jeżeli spojrzymy na jej obszar – zakreskowany na rys. 3 – w ujęciu dziennym mogą to być wartości na poziomie 4%-5% całodziennego uzysku.

Rys. 3. Produkcja energii z instalacji PV przy SM = ~120%, w warunkach STC

Jak wspomniano powyżej, warunki STC zdarzają się niezwykle rzadko. Dlatego producenci podają również w swoich kartach parametry modułu w tzw. warunkach NOCT (ang. Nominal Operating Cell Temperature). Są one bardziej zbliżone do uśrednionych warunków pogodowych: natężenie promieniowania 800W/m², temperatura otoczenia 20°C, prędkośc wiatru (czynnik chłodzący) – 1.5m/s. Moc modułów w takich warunkach może być nawet o 30% mniejsza niż ich moc nominalna. Wówczas mniejszy falownik jest po prostu lepiej wykorzystany (rys. 4).

Rys. 4. Produkcja energii z instalacji PV przy SM = ~120%, w warunkach rzeczywistych.

Czy można zatem przewymiarować falownik jeszcze bardziej? Czy można zastosować SM = 150% lub nawet 200%? Można, ale nie w każdej sytuacji. Jeśli zrobilibyśmy tak duże przewymiarowanie w przypadku instalacji skierowanej na południe, straty energii będą pojawiać się praktycznie każdego słonecznego dnia (rys. 5) i mogą one sięgnąć nawet 15% w ujęciu rocznym. Ale już w przypadku instalacji Wschód-Zachód, taki stopień przewymiarowania może być korzystny. Zaciekawionym polecamy lekturę “Uzyski energii dla różnych układów modułów i konfiguracji falowników“.

Rys. 5. Produkcja energii z instalacji PV przy SM = ~200%, w warunkach rzeczywistych.

Wykresy na rysunkach 2 do 5 przedstawiają produkcję energii w słoneczne, bezchmurne dni. Jak wspomniano, takich dni w Polsce jest niestety niewiele. Znacznie częściej będziemy obserwować uzyski energii podobne do tych przedstawionych na rys. 6. To również argument za tym, aby użyć falownika o mocy mniejszej, niż moc nominalna modułów.

Rys. 6. Produkcja energii z instalacji PV przy SM = ~120%, w pochmurny dzień.

Podsumowując, oto dlaczego warto przewymiarować DC względem AC:

Zalety stosowania falowników o mocy nominalnej mniejszej niż moc modułów (SM > 100%):

 1. w normalnych warunkach bardzo rzadko uzyskujemy tzw. STC (ang. Standard Test Conditions – Standardowe Warunki Badania), czyli natężenie promieniowania 1000W/m², temperatura ogniw: 25°C, optyczna gęstość atmosfery AM = 1.5. Takie parametry łącznie osiągamy przez kilka-kilkanaście godzin w roku. W pozostałym okresie czasu parametry produkcji są znacznie gorsze: albo niższe wartości natężenia promieniowania, albo wyższa temperatura ogniw. A zatem falownik dobrany 1:1 do instalacji (SM = 100%) byłby permanentnie niedociążony;
 2. moduły fotowoltaiczne degradują się w czasie. Najwięcej na wydajności tracą w pierwszym roku, potem poniżej 1% rocznie. To oznacza, że nasza instalacja po 10 latach będzie miała moc nominalną o co najmniej 10% mniejszą. Zatem współczynnik mocy falownika do mocy modułów (SM) będzie malał w czasie;
 3. sprawność falownika zawsze będzie niższa, niż 100%;
 4. w miesiącach letnich wysoka temperatura modułów (nagrzewają się nawet 30-35°C powyżej temperatury otoczenia) przekłada się na ich mniejszą wydajność. Jeśli ujemny temperaturowy współczynnik mocy wynosi -0.45%/°C, to przy temperaturze modułów 65°C ich wydajność będzie mniejsza o:

(65°C – 25°C) • -0.45%/°C = 40°C • -0.45%/°C = -18%

Statystycznie korzystniejsze jest optymalne wytwarzanie energii przez większą część roku, niż ograniczenia w przetwarzaniu energii w pojedyncze dni, a nawet godziny.

Obliczenia

Dokonując obliczenia każdego wariantu doboru różnej ilości modułów PV do falownika tej samej mocy, największe uzyski energii otrzymamy dla największej liczby modułów (por. tabela 1 poniżej). Nie mniej istotny jest aspekt finansowy. W każdym z wariantów falownik stanowi identyczny koszt, co powoduje, że wariant SM > 100% jest po prostu najbardziej ekonomicznie uzasadniony.

Tabela 1. Porównanie różnych wariantów doboru modułów do falownika*

Wariant

SM < 100%

SM = 100%

SM > 100%

 
Falownik 3.0kW Niedociążony Nominalnie Przeciążony np. Symo 3.0-3-S
Liczba modułów

9

11

13

Moc nominalna 1 modułu

280

280

280

[Wp]
Moc maks. modułów PV po stronie DC

2,52

3,08

3,64

[kWp]
Moc maks. falownika po stronie AC

3,0

3,0

3,0

[kVA]
SM

82%

100%

119%

Współczynnik strat związanych z niedopasowaniem

0,3%

0%

0,5%

Roczne uzyski energii (szacunkowo)

2 583

3 167

3 724

[kWh]
Uzyski energii z mocy DC

1 025,2

1 028,2

1 023,1

[kWh/kWp]
 Finanse
Koszt modułów

7 200  

8 800  

10 400  

PLN
Koszt konstrukcji i montażu

1 800  

2 200  

2 600  

PLN
Koszt falownika

4 000  

4 000  

4 000  

PLN
Łącznie

13 000  

15 000  

17 000  

PLN
Koszt za instalację 1 kWp (DC)

5 158  

4 870  

4 670  

PLN/kWp
Koszt pozyskania 1 kWh w 1 roku

0,503  

0,474  

0,456  

PLN

* wszystkie ceny przykładowe

Zainteresowanych symulacjami produkcji energii w zależności od wybranej wartości SM zapraszamy do lektury artykułu: “Uzyski energii dla różnych układów modułów i konfiguracji falowników“.

Przewymiarowanie falowników Fronius

Falowniki Fronius charakteryzują się bardzo szerokim zakresem napięć i wysoką wartością prądów wejściowych, dzięki czemu oferują wyjątkową elastyczność przy projektowaniu instalacji. technologia ta nazywa się SuperFlex Design. Dość powiedzieć, że falowniki rodziny SYMO o zakresie mocy do 8.2kWAC oferują przewymiarowanie aż o 100%! W tej kategorii falowniki Fronius nie mają konkurencji.

Zalecane przewymiarowanie dla warunków polskich to 110%-120%. W przypadku instalacji Wschód-Zachód może być większe, nawet: 130-160%. A zatem: dla falownika Fronius SYMO 6.0-3-M jak najbardziej możliwe jest przyłączenie instalacji PV o mocy 12kWp, pod warunkiem spełnienia niżej opisanych wymagań dotyczących maksymalnych wartości napięć i prądów.

Z praktycznego punktu widzenia możliwość tak dużego przewymiarowania pozwala na obciążenie pojedynczego MPPT całą mocą nominalną falownika. Daje to wyjątkową łatwość realizacji instalacji, w której mamy połać główną (np. 80% mocy modułów) i połać dodatkową (pozostałe 20%). Bez problemu zrealizujemy również instalacje w układzie Wschód-Zachód. Więcej na ten temat w artykule Fronius SuperFlex Design.

Przewymiarowanie FRONIUS SYMO 3.0-3-S – 8.2-3-M

Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki

/           Fronius Symo 3.0-3-M up to Fronius Symo 8.2-3-M
/           Fronius Symo 3.0-3-S up to Fronius Symo 4.5-3-S

mogą być przewymiarowane po stronie DC o 100% mocy znamionowej (SM = 200%) bez anulowania gwarancji producenta,
pod warunkiem, że:

/           konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
/           napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
/           maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x wartości maksymalnego prądu wejściowego DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)

Przewymiarowanie FRONIUS SYMO 10.0-3-M – 20.0-3-M

Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki

/           Fronius Symo 10.0-3-M do Fronius Symo 20.0-3-M

mogą być przewymiarowane po stronie DC o 50% mocy znamionowej (SM = 150%) bez anulowania gwarancji producenta,pod warunkiem, że:

/           konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
/           napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
/           maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x maksymalny prąd wejściowy DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)

Przewymiarowanie FRONIUS ECO 25.0-3-S – 27.0-3-S

Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki

/           Fronius ECO 25.0-3-S i Fronius ECO 27.0-3-S

mogą być przewymiarowane po stronie DC do 37.8kWpeak mocy znamionowej bez anulowania gwarancji producenta,pod warunkiem, że:

/           konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
/           napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
/           maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 71,6A

Przewymiarowanie FRONIUS PRIMO 3.0-1 do 8.2-1

Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki

/           Fronius Primo 3.0-1 do Fronius Primo 8.2-1

mogą być przewymiarowane po stronie DC o 50% mocy znamionowej (SM = 150%) bez anulowania gwarancji producenta,pod warunkiem, że:

/           konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
/           napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
/           maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x maksymalny prąd wejściowy DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)

>Przewymiarowanie FRONIUS GALVO

Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki

/           Fronius Galvo

mogą być przewymiarowane po stronie DC o 100% mocy znamionowej (SM = 200%) bez anulowania gwarancji producenta,pod warunkiem, że:

/           konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
/           napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
/           maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x maksymalny prąd wejściowy DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)


Artykuł zaktualizowano 3.02.2019

Może Ci się też spodobać

30 komentarzy

 • Odpowiedź
  dr inż. Lech Szafran 3energy
  31 lipca 2018 at 20:33

  Bardzo dziękuję Panu Doktorowi artykułu, który w moim przypadku jest obecnie szczególnie aktualny. Dodam, że otrzymałem go w najnowszym newsletterze Froniusa.
  Realizuję obecnie projekt, w którym problem przewymiarowania jest bardzo ważny i szeroko omawiany.

  • Maciej Piliński
   Maciej Piliński
   1 sierpnia 2018 at 09:31

   Szanowny Panie Doktorze,

   bardzo dziękuję za informację – cieszę się, że artykuł okazał się być pomocny.
   Będziemy również wdzięczni za wszelkiego rodzaju inspiracje: co jeszcze ciekawego moglibyśmy napisać 🙂

   Serdecznie pozdrawiam,
   Maciej Piliński

 • Odpowiedź
  Roman
  24 października 2018 at 07:53

  Szanowny Panie Doktorze ,
  u mnie firma zainstalowała 27 Moduły fotowoltaiczne Sharp NU-SC 360W. 2 linie czyli 13 i 14 modułów i Inwerter Fronius Symo 8.2-3-M i na podglądzie przy pełnym nasłonecznieniu falownik pokazuje tylko moc 8,28 kW. Czy to tak ma być czy coś jest nie tak?

  • Wsparcie Techniczne Fronius Polska
   Wsparcie Techniczne Fronius Polska
   4 lutego 2019 at 19:39

   Szanowny Panie Romanie,

   falownik SYMO 8.2-3-M wg karty katalogowej ma maksymalną moc wyjściową 8.200 VA, względnie 8.200 W przy produkcji wyłącznie mocy czynnej. Tak więc wskazania są poprawne. Proszę się nie martwić – październik to chłodny miesiąc, więc moduły mogą osiągać moc zbliżoną do STC. Natomiast w ujęciu rocznym przewymiarowanie modułów względem falownika jest jak najbardziej korzystne. W Pana przypadku SM = 116%, czyli zgodnie z zaleceniami. Piszemy o tym w powyższym artykule.

   Serdecznie pozdrawiamy,
   Dział Wsparcia Technicznego

 • Adam Tycz
  Odpowiedź
  Adam Tycz
  18 kwietnia 2019 at 10:54

  Czy powyższe dokumenty będą dostępne w języku polskim ?

 • Odpowiedź
  Rafał
  1 lipca 2019 at 23:08

  Witam,
  mam propozycję do instalacji o mocy 7,56 kw falownik Fronius Symo 6,0-3-M lub Fronius Symo 7,0-3-M.
  Dach ma wystawę południową, kąt 40 stopni.
  W przypadku falownika 6,0 SM = 126%. Czy to wytrzyma?
  Z góry dziękuję za odpowiedz.

  • Maciej Piliński
   Maciej Piliński
   2 lutego 2020 at 19:33

   Witam Panie Rafale,

   tak, wytrzyma bez problemu – o tym jest właśnie traktuje ten artykuł.
   SM = 126% jest wręcz zalecane dla warunków polskich.

   Serdecznie pozdrawiam,
   Maciej Piliński

 • Odpowiedź
  Piotr
  6 września 2019 at 18:27

  Wkradł się niewielki błąd: “Z drugiej strony, jeśli zastosujemy falownik mniejszy niż moc modułów (SM < 100%) " . Powinno być "wiekszy" . Pozdrawiam i gratuluję świetnego technicznego artykułu

 • Odpowiedź
  Michał
  12 listopada 2019 at 14:57

  Witam
  W chwili obecnej mam na dachu 3 stringi po 6 paneli 300W co daje łącznie 5.4. Czy jest możliwe dołożenie jeszcze po jednym identycznym panelu na każdy string? Orientacja południowa kąt ok 15*. Czy mój Fronius Symo 5.0-3-M da sobie radę i co na to gwarancja? Pozdrawiam

  • Maciej Piliński
   Maciej Piliński
   26 stycznia 2020 at 14:35

   Tak, da sobie radę.

   Łącznie będzie Pan miał: 3 łańcuchy ˙ 7 modułów • 300Wp = 6300Wp.
   SM zgodnie ze wzorem wyniesie: (6300Wp / 5000W) • 98% = 124%, czyli w zakresie rekomendowanym dla Polski.

   Czy mój Fronius Symo 5.0-3-M da sobie radę?

   Tak, da sobie radę. Polecamy artykuł pt. “Uzyski energii dla rożnych układów modułów i konfiguracji falowników“.

   Co na to gwarancja?

   Z gwarancją nie będzie problemu. Firma Fronius gwarantuje działanie falownika SYMO 5.0-3-M z instalacją PV o mocy aż 10kWp! Czyli SM < 200%.
   O tym właśnie traktuje powyższy artykuł.

 • Odpowiedź
  Artur
  18 stycznia 2020 at 22:36

  Dzień dobry,
  Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
  We wzorze na stosunek mocy sprawność falownika powinna być w mianowniku. W obecnej postaci moc pola modułów pomniejszamy o sprawność falownika (o jego straty rzecz jasna), co wydaje się być herezją 😉

  • Maciej Piliński
   Maciej Piliński
   21 stycznia 2020 at 16:35

   Witam Panie Arturze,

   dziękujemy za ciekawy głos w dyskusji.

   Sprawność falownika [jak każdego innego urządzenia] to moc, którą falownik może oddać na wyjście (strona AC) czerpiąc z wejścia (strona DC).
   Różnica, to straty w postaci ciepła (które zawsze pojawia się przy konwersji jednej postaci energii na inną), ale również zasilanie na potrzeby własne falownika – procesory i inne.

   A zatem, aby na wyjściu falownika 3kW, np. SYMO 3.0-3-M, uzyskać równo 3000W (lub 3000VA), na wejściu musi być odpowiednio więcej, dokładnie = 3000W/η, czyli np. 3050W.

   Definicja Stosunku Mocy SM uwzględnia właśnie to zjawisko.

   Pozdrawiam,
   Maciej Piliński

 • Odpowiedź
  Robert P.
  24 stycznia 2020 at 15:50

  Witam
  Otrzymalem oferte na zestaw PV oparty na inwerterze Froniusa. FRONIUS SYMO 5.0-3-M (3-fazy). Obecnie posiadam osiem paneli polikrystalicznych o lacznej mocy2240 Wp. Do tego chce dostawic 10 paneli monokrystalicznych o macy lacznej 3250 Wp. Moje pytanie brzmi czy taki uklad bedzie pracowal sprawnie. Lub jakie komponenty trzeba zastosowac i jak podlaczyc. Uklad bedzie rozszerzony o Ohmpilot. Bedzie mial on za zadanie dogrzewanie w pierwszej kolejnosci boilera CWU a nastepnie bufora w intalacji CO. Czy Ohmpilot sprzezony z inwerterem bedzie mogl byc tak wysterowany aby w pierwszej kolejnosci dogrzewac CWU i CO a w dalszej oddawac energie el. na potrzeby domu a nadwyzki do sieci? Latem oczywiscie dogrzewane byloby tylko CWU i produkcja pradu,
  Z gory dziekuje za odpowiedz.
  Z powazaniem
  Robert P.

  • Maciej Piliński
   Maciej Piliński
   26 stycznia 2020 at 14:24

   Dzień dobry,
   w komentarzu pojawiły się dwa pytania:

   1. czy układ będzie pracował sprawnie?

   Tak! Proszę podłączyć pierwszy łańcuch (8 modułów) do pierwszego MPPT, a ten nowy łańcuch (10 modułów) do drugiego MPPT. W przypadku falowników Fronius te MPPT będą pracowały całkowicie niezależnie – każdy optymalnie dla swojego łańcucha.
   Łączna moc modułów: 2240Wp + 3250Wp = 5490Wp daje SM = 108%, czyli bardzo dobrze.
   Nic więcej nie trzeb, poza osobnymi ochronnikami na każdy MPPT, ale o szczegóły proszę pytać instalatora.

   2. Czy Ohmpilot […] będzie mógł być tak wysterowany, aby w pierwszej kolejności dogrzewać CWU i CO, a w dalszej oddawać energię el. na potrzeby domu, a nadwyżki do sieci?

   Właśnie do tego służy Ohmpilot! 🙂

   Pozdrawiam serdecznie,
   Maciej Piliński

 • Odpowiedź
  Mariusz
  1 lutego 2020 at 18:58

  Witam.
  Czy mozliwe i poprawne jest podlaczenie do Fronius Primo 3.6-1 paneli o mocy 4,08kw z tym że pod jeden MPPT 3,06kw a pod drugi 1,02kw.
  Dach na poludnie 45stopni pochylenia
  Spowodowane jest to tym ze 9 paneli pracuje normalnie a pozostale 3(dwa z nich maja inne nachylenie ok.30stopni a jeden 45st ale moze byc czasowo zacieniony)
  Czy lepiej wszystkie pod jeden mppt a na te 3sztuki zastosowac optymalizer Tigo.
  Czy tego Froniusa mozna podlaczyc do internetu przez wifi w celu monitoringu produkcji i co trzeba zastosowac w tym celu?
  Dziekuje i pozdrawiam

  • Maciej Piliński
   Maciej Piliński
   2 lutego 2020 at 19:28

   Witam Panie Mariuszu,

   Pytanie #1: czy możliwe jest podłączenie do PRIMO 3.6-1 odpowiednio 6 modułów do MPPT1 i 3 modułów do MPPT2
   O odpowiedź na to pytanie proszę zapytać swojego instalatora. Wiele zależy od tego co to za moduły = jakie mają parametry elektryczne, ale też jak są zainstalowane, jaka jest natura cienia (kiedy występuje, co jest źródłem cienia, itp.).
   Od strony elektrycznej można to zweryfikować przy użyciu Solar Configuratora

   Pytanie #2: Czy tego Froniusa można podłączyć do internetu przez wifi w celu monitoringu produkcji i co trzeba zastosować w tym celu?
   Odpowiedź: Większość (99,99%) falowników Fronius sprzedawanych w Polsce jest w wersji wlan/web. Aby sprawdzić, czy ma Pan taką właśnie wersję można to zrobić na dwa sposoby:

   1. Wejść w MENU -> USTAWIENIA --> PUNKT DOSTĘPOWY WIFI. Jeżeli uda się go uaktywnić, falownik jest wyposażony w kartę Datamanagera i można go podłączyć do Internetu
   2. Sprawdzić, czy na naklejce umieszczonej od spodu falownika widnieje przy typie falownika dopisek “LIGHT”. Jeśli tak – falownik nie maj tej karty. Ale nie jest to problem – kartę można dokupić i poprosić instalatora o jej zamontowanie w naszym falowniku
   3. Wersja zaawansowana: należy odkręcić dolną, szarą klapkę (2 śruby) i sprawdzić, czy w środku jest widoczna antena WiFi

    

   Jak dokonać konfiguracji opisaliśmy w innym Webinarium: Webinarium #01 :: Podłączenie Datamanager’a do Internetu

   Serdecznie pozdrawiam,
   Maciej Piliński

 • Adam Pająk
  Odpowiedź
  Adam Pająk
  8 lutego 2020 at 18:46

  Witam,
  zastanawiam się nad kupnem u Państwa produktu fronius 8.2 lub 10.0, generalnie na ten czas chcę mieć 5kw lecz w późniejszym czasie chciałbym rozbudować panele do około 10kw. Jaki przybliżony spadek będę miał przy SM=50%? A może inny falownik polecacie?

 • Odpowiedź
  Adam_hybrid96
  14 lutego 2020 at 00:16

  Witam
  Fornius 3.0.3-S. Moduły 11x QCells 325W. W Configuratorze na stronie Fronius pokazuje SN~116% oraz proponowany 1 string PV1 składający się z 11 modułów.. Na dachu nie będzie zacienienia modułów natomiast ze względu na okna dachowe i optymalizację wizualną będzie ustawienie 10 modułów poziomo oraz 1 pionowy lub (opcja B 7 pionowych i 4 poziome). Czy w ramach jednego stringu można łaczyć panele o różnej orientacji (poiziomo/pionowo) jeżeli są skierowane tak samo na południe oraz dach ma wszędzie taki sam kąt 32st.

 • Odpowiedź
  Tomasz
  28 lutego 2020 at 19:48

  Dzień dobry,
  stoję przed następującym wyborem: moduły monokrystaliczne 18 x 330W = 5940W (STC) i do tego falownik Fronius 6.0.3-S lub 5.0.3-S. Moje zapotrzebowanie roczne według rachunku to 5200 kWh. Panele będą skierowane na pd-zach (bardziej na zachód: 250 stopni), kąt połaci dachu 41 stopni. Nie jestem pewien czy istotnie przy tej orientacji dachu 18 paneli wystarczy w moich warunkach i czy w związku z tym po rozpoczęciu użytkowania instalacji nie będę potrzebował rozbudowy (być może nie). Dlatego proszę o pomoc w doborze mocy falownika – 6 kW czy może przeciążony 5 kW. Z góry bardzo dziękuję za poradę.

 • Odpowiedź
  Jan
  3 marca 2020 at 18:29

  Czy z punktu widzenia sprawności ma znaczenie czy podłączy się pod jeden string 12 paneli lub pod dwa stringi po 6 paneli ?

  Inwerter: SYMO-5.0-3-M
  Panele: 315W, 40V bez obciążenie, 33V z obciążeniem.

  Mam mieć dwa stojaki po 6 paneli na każdym i nie jestem pewien czy oba stojaki dostają identyczną ilość światła w tych samych godzinach, więc być może efektywniej będzie podłączyć każdy stojak na osobnym stringu. Nie jestem też pewien czy Inwerter wystartuje przy podłączeniu dwa stringi po 6 paneli ?
  Inwerter jest mocniejszy niż moc paneli ale mam zamiar w późniejszym terminie na dach kilka jeszcze paneli domontować.
  Dziękuje za Informacje

 • Odpowiedź
  Agata
  8 maja 2020 at 10:51

  Witam.

  Czy zasadne jest zastosowanie dwóch inwerterów Fronius Symo 20.0-3-M na instalację 49,4 kWp? Instalacja składałaby się ze 152 modułów Winaico 325 W zamontowanych na systemie balastowym aero wschód-zachód, nachylenie 20 stopni. Konfiguracja falownika MPP1: 2×19 i MPP2: 2×19. Czy korzystniej byłoby zamontować dwa inwertery Fronius 25 lub dodanie do dwóch dwudziestek jeszcze jednego falownika np. ósemki? Moc modułów przewyższy moc inwertera, ale z tego co wnioskuję z artykułu rozwiązanie z dwoma inwereterami Fronius 20 powinno być wystarczające. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam!

 • Odpowiedź
  Marek
  28 maja 2020 at 10:53

  Dobry artykuł. Brakuje mi tylko drugiej tabelki obliczeń gdzie liczba paneli będzie taka sama a różne SM osiągniemy stosując falowniki o różnej mocy.
  Pozdrawiam

 • Odpowiedź
  Patryk
  31 maja 2020 at 19:36

  Posiadam instalację fotowoltaiczna wschód-zachód po 10 paneli (łącznie 20 paneli) o mocy 325@. Całkowita moc instalacji 6,5 KW. Czy wystarczający jest falownik Fronius Symo 4.5-3M o mocy 4500W? Czy realne jest dołączenie do niego większej ilości paneli? Z góry dziękuję za informację.

 • Odpowiedź
  Ryba_ski
  29 października 2020 at 12:48

  Witam,
  aktualnie posiadam 12 paneli REC 325W, czyli sumarycznie 3,9kW oraz falownik Fronius Symo 4.5-3-M. Chcialbym dolozyc 3 panele wiec 975W co w sumie da moc 4875W. Czytajac Pana artukul wydaje sie ze wszystko bedzie dzialac jak nalezy.
  Pytanie czy przy dokladaniu paneli musi zostac wykonana jaka zmiana konfiguracji na samym falowniku?
  Jesli tak to gdzie moge znalezc jakies informacje na temat tej modyfikacji?
  Z gory dziekuje za odpowiedz.

 • Robert Łukaszczyk
  Odpowiedź
  Robert Łukaszczyk
  21 lutego 2021 at 18:18

  Witam serdecznie,
  Raczkuję w kwesti energii odnawialnej, ale mam pytanie dotyczące napięcia po stronie DC. W notach technicznych Fronius widzimy max. napięcie 1000v. Mam 22 panele Voc 50.7V co daje 1115V w układzie otwartym. Vm 41.7V, czyli 917.4V. Pytanie jeden string będzie jeszcze ok, czy absolutnie nie (dlaczego) i podział na dwa… tu sprawa jest oczywista?
  Dziękuję za fachowa opinię.

 • Odpowiedź
  Tomasz
  23 kwietnia 2021 at 00:14

  Nic nie trzeba zmieniać w konfiguracji falownika. Zwyczajnie dokładamy moduły i działa 🙂

 • Katarzyna Furykiewicz
  Odpowiedź
  Katarzyna Furykiewicz
  30 kwietnia 2021 at 19:04

  Mam instalację 10kW i falownik 8.2 czy możliwe jest sprawdzenie z jaką mocą działają panele w momencie osiągnięcia szczytu tj.8.2

Napisz komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.