Solar Energy Blog
0
Instalacja Podstawy Projektowanie

Przewymiarowanie instalacji względem mocy falowników Fronius

Na początku wyjaśnijmy podstawy: dlaczego należy przewymiarować instalację fotowoltaiczną względem mocy nominalnej falownika, a dalej zdefiniujemy jaki jest dopuszczalny stopień takiego przewymiarowania. Wiadomo, że falowniki rodziny SYMO o zakresie mocy do 8.2kWAC oferują przewymiarowanie aż o 100%! Świadczy to o ich solidnej i wytrzymałej konstrukcji. Dlaczego jednak wogóle można zastosować mniejszy falownik do większej mocy modułów – wyjaśniamy poniżej.

Dobieramy moduły do falownika czy falownik do modułów?…

Często można spotkać się z odmiennymi opiniami na temat relacji mocy modułów do mocy nominalnej falowników. Aby przeanalizować te przypadki, wprowadźmy definicję stosunku mocy modułów do mocy falownika (SM). Wzór na obliczenie tego współczynnika można zapisać:

Możliwe są tu trzy warianty:

 1. SM < 100%, falownik niedociążony – moc nominalna modułów jest mniejsza niż moc nominalna falownika
 2. SM = 100%, falownik obciążony mocą nominalną,
 3. SM > 100%, falownik przeciążony po stronie DC – moc nominalna modułów jest większa niż moc nominalna falownika

Dla szerokości geograficznej Polski i Europy Centralnej przyjmuje się, że wartość SM dla instalacji skierowanych na południe powinna znajdować się w przedziale pomiędzy 80 a 125%. W przypadku instalacji Wschód-Zachód zakres SM może być większy, nawet do 160% i silnie zależy od nachylenia dachu. Optymalną wartość oblicza się w zależności od specyficznych danych konkretnej instalacji PV: lokalizacji, rodzaju i orientacji modułów fotowoltaicznych oraz sposobu ich połączenia z falownikiem. Najlepszym rozwiązaniem na ustalenie właściwej wartości SM jest użycie specjalizowanego oprogramowania wspomagającego proces projektowania, takiego jak PV*SOL lub BlueSol. Przykładowe wyniki symulacji zamieszczono w artykule “Uzyski energii dla różnych układów modułów i konfiguracji falowników“.

Dlaczego jednak zalecaną przez projektantów wartością SM jest wariant >100%, tj. gdy moc modułów jest np. o 25% większa od mocy nominalnej falownika? Takie podejście na pierwszy rzut oka kłóci się z zasadą, w której układy przetwarzające energię z generatorów projektuje się powyżej ich mocy nominalnej, czyli wypadałoby mieć SM < 100%?

Instalacje fotowoltaiczne projektuje się zupełnie inaczej. W szerokości geograficznej Polski ilość słonecznych godzin to ok. 1600, z czego zaledwie 15% to godziny o pełnym nasłonecznieniu. Dodatkowo, przy natężeniu promieniowania równym 1000W/m² moduły PV nagrzewają się znacznie ponad temperaturę 25°C (określoną w standardowych warunkach badania – STC), a przez to ich moc znacznie się obniża: nawet o 15%-20% względem mocy nominalnej. A zatem moduły wytwarzają energię z mocą nominalną zaledwie przez kilkanaście, kilkadziesiąt godzin w roku, natomiast w pozostałych okresach osiągana przez nie moc jest znacznie niższa. To jeden z powodów, dla których warto zastosować mniejszy falownik (SM > 100%).

Z drugiej strony, jeśli zastosujemy falownik o mocy większej niż moc modułów (SM < 100%) będzie on permanentnie niedociążony. Ponieważ wyższe sprawności działania uzyskujemy przy obciążeniu powyżej 10% mocy nominalnej (rys. 1), będzie to powodować dodatkowe straty. Jeśli jednak ktoś zastanawia się nad zakupem większego falownika myśląc o rozbudowie swojej instalacji w przyszłości, nie powinien się tymi stratami zbytnio martwić: przy SM = 80% wyniosą one zaledwie około 0.3%.

Rys. 1. Wykres sprawności falownika zależny od mocy i napięcia wejściowego. Źródło: Fronius

Jak to działa?

Załóżmy, że mamy moduły i falownik dobrane ze stosunkiem mocy SM = 98%. Przykładowo 20 modułów 300Wp = 6kWp oraz falownik Fronius SYMO 6.0-3-M o mocy nominalnej = 6kW i sprawności przetwarzania DC/AC = 98%. Jeżeli pojawią się warunki STC (1000W/m², AM = 1.5 oraz temperatura ogniw 25°C), falownik całą moc modułów przekaże na stronę AC. Taką sytuację przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Produkcja energii z instalacji PV przy SM = ~100%.

Co się jednak stanie, gdy moc modułów będzie większa niż moc nominalna falownika, a warunki pogodowe będą sprzyjać generacji energii? Czy falownik się nie uszkodzi, jeśli pojawią się warunki STC? Falownik nie będzie przetwarzał więcej energii niż wynosi jego moc maksymalna, a jej nadmiar nie będzie odbierany z modułów: nastąpi ograniczenie mocy wyjściowej. Przykładowo, jeżeli zamiast falownika 6.0kW zastosujemy falownik o mocy nominalnej = 5kW, stosunek mocy wyniesie wówczas: (6.0kWp / 5.0kW) • 98% = ~118%, czyli zgodnie z zaleceniami dla obszaru geograficznego Polski.  W takiej sytuacji falownik “obetnie” nadwyżkę mocy ze strony DC i przekaże do sieci maksymalnie 5.0kW. Oczywiście tą nieodebraną z modułów energię należy potraktować jako stratę. Jeżeli spojrzymy na jej obszar – zakreskowany na rys. 3 – w ujęciu dziennym mogą to być wartości na poziomie 4%-5% całodziennego uzysku.

Rys. 3. Produkcja energii z instalacji PV przy SM = ~120%, w warunkach STC

Jak wspomniano powyżej, warunki STC zdarzają się niezwykle rzadko. Dlatego producenci podają również w swoich kartach parametry modułu w tzw. warunkach NOCT (ang. Nominal Operating Cell Temperature). Są one bardziej zbliżone do uśrednionych warunków pogodowych: natężenie promieniowania 800W/m², temperatura otoczenia 20°C, prędkośc wiatru (czynnik chłodzący) – 1.5m/s. Moc modułów w takich warunkach może być nawet o 30% mniejsza niż ich moc nominalna. Wówczas mniejszy falownik jest po prostu lepiej wykorzystany (rys. 4).

Rys. 4. Produkcja energii z instalacji PV przy SM = ~120%, w warunkach rzeczywistych.

Czy można zatem przewymiarować falownik jeszcze bardziej? Czy można zastosować SM = 150% lub nawet 200%? Można, ale nie w każdej sytuacji. Jeśli zrobilibyśmy tak duże przewymiarowanie w przypadku instalacji skierowanej na południe, straty energii będą pojawiać się praktycznie każdego słonecznego dnia (rys. 5) i mogą one sięgnąć nawet 15% w ujęciu rocznym. Ale już w przypadku instalacji Wschód-Zachód, taki stopień przewymiarowania może być korzystny. Zaciekawionym polecamy lekturę “Uzyski energii dla różnych układów modułów i konfiguracji falowników“.

Rys. 5. Produkcja energii z instalacji PV przy SM = ~200%, w warunkach rzeczywistych.

Wykresy na rysunkach 2 do 5 przedstawiają produkcję energii w słoneczne, bezchmurne dni. Jak wspomniano, takich dni w Polsce jest niestety niewiele. Znacznie częściej będziemy obserwować uzyski energii podobne do tych przedstawionych na rys. 6. To również argument za tym, aby użyć falownika o mocy mniejszej, niż moc nominalna modułów.

Rys. 6. Produkcja energii z instalacji PV przy SM = ~120%, w pochmurny dzień.

Podsumowując, oto dlaczego warto przewymiarować DC względem AC:

Zalety stosowania falowników o mocy nominalnej mniejszej niż moc modułów (SM > 100%):

 1. w normalnych warunkach bardzo rzadko uzyskujemy tzw. STC (ang. Standard Test Conditions – Standardowe Warunki Badania), czyli natężenie promieniowania 1000W/m², temperatura ogniw: 25°C, optyczna gęstość atmosfery AM = 1.5. Takie parametry łącznie osiągamy przez kilka-kilkanaście godzin w roku. W pozostałym okresie czasu parametry produkcji są znacznie gorsze: albo niższe wartości natężenia promieniowania, albo wyższa temperatura ogniw. A zatem falownik dobrany 1:1 do instalacji (SM = 100%) byłby permanentnie niedociążony;
 2. moduły fotowoltaiczne degradują się w czasie. Najwięcej na wydajności tracą w pierwszym roku, potem poniżej 1% rocznie. To oznacza, że nasza instalacja po 10 latach będzie miała moc nominalną o co najmniej 10% mniejszą. Zatem współczynnik mocy falownika do mocy modułów (SM) będzie malał w czasie;
 3. sprawność falownika zawsze będzie niższa, niż 100%;
 4. w miesiącach letnich wysoka temperatura modułów (nagrzewają się nawet 30-35°C powyżej temperatury otoczenia) przekłada się na ich mniejszą wydajność. Jeśli ujemny temperaturowy współczynnik mocy wynosi -0.45%/°C, to przy temperaturze modułów 65°C ich wydajność będzie mniejsza o:

(65°C – 25°C) • -0.45%/°C = 40°C • -0.45%/°C = -18%

Statystycznie korzystniejsze jest optymalne wytwarzanie energii przez większą część roku, niż ograniczenia w przetwarzaniu energii w pojedyncze dni, a nawet godziny.

Obliczenia

Dokonując obliczenia każdego wariantu doboru różnej ilości modułów PV do falownika tej samej mocy, największe uzyski energii otrzymamy dla największej liczby modułów (por. tabela 1 poniżej). Nie mniej istotny jest aspekt finansowy. W każdym z wariantów falownik stanowi identyczny koszt, co powoduje, że wariant SM > 100% jest po prostu najbardziej ekonomicznie uzasadniony.

Tabela 1. Porównanie różnych wariantów doboru modułów do falownika*

Wariant

SM < 100%

SM = 100%

SM > 100%

 
Falownik 3.0kW Niedociążony Nominalnie Przeciążony np. Symo 3.0-3-S
Liczba modułów

9

11

13

Moc nominalna 1 modułu

280

280

280

[Wp]
Moc maks. modułów PV po stronie DC

2,52

3,08

3,64

[kWp]
Moc maks. falownika po stronie AC

3,0

3,0

3,0

[kVA]
SM

82%

100%

119%

Współczynnik strat związanych z niedopasowaniem

0,3%

0%

0,5%

Roczne uzyski energii (szacunkowo)

2 583

3 167

3 724

[kWh]
Uzyski energii z mocy DC

1 025,2

1 028,2

1 023,1

[kWh/kWp]
 Finanse
Koszt modułów

7 200  

8 800  

10 400  

PLN
Koszt konstrukcji i montażu

1 800  

2 200  

2 600  

PLN
Koszt falownika

4 000  

4 000  

4 000  

PLN
Łącznie

13 000  

15 000  

17 000  

PLN
Koszt za instalację 1 kWp (DC)

5 158  

4 870  

4 670  

PLN/kWp
Koszt pozyskania 1 kWh w 1 roku

0,503  

0,474  

0,456  

PLN

* wszystkie ceny przykładowe

Zainteresowanych symulacjami produkcji energii w zależności od wybranej wartości SM zapraszamy do lektury artykułu: “Uzyski energii dla różnych układów modułów i konfiguracji falowników“.

Przewymiarowanie falowników Fronius

Falowniki Fronius charakteryzują się bardzo szerokim zakresem napięć i wysoką wartością prądów wejściowych, dzięki czemu oferują wyjątkową elastyczność przy projektowaniu instalacji. technologia ta nazywa się SuperFlex Design. Dość powiedzieć, że falowniki rodziny SYMO o zakresie mocy do 8.2kWAC oferują przewymiarowanie aż o 100%! W tej kategorii falowniki Fronius nie mają konkurencji.

Zalecane przewymiarowanie dla warunków polskich to 110%-120%. W przypadku instalacji Wschód-Zachód może być większe, nawet: 130-160%. A zatem: dla falownika Fronius SYMO 6.0-3-M jak najbardziej możliwe jest przyłączenie instalacji PV o mocy 12kWp, pod warunkiem spełnienia niżej opisanych wymagań dotyczących maksymalnych wartości napięć i prądów.

Z praktycznego punktu widzenia możliwość tak dużego przewymiarowania pozwala na obciążenie pojedynczego MPPT całą mocą nominalną falownika. Daje to wyjątkową łatwość realizacji instalacji, w której mamy połać główną (np. 80% mocy modułów) i połać dodatkową (pozostałe 20%). Bez problemu zrealizujemy również instalacje w układzie Wschód-Zachód. Więcej na ten temat w artykule Fronius SuperFlex Design.

Przewymiarowanie FRONIUS SYMO 3.0-3-S – 8.2-3-M

Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki

/           Fronius Symo 3.0-3-M up to Fronius Symo 8.2-3-M
/           Fronius Symo 3.0-3-S up to Fronius Symo 4.5-3-S

mogą być przewymiarowane po stronie DC o 100% mocy znamionowej (SM = 200%) bez anulowania gwarancji producenta,
pod warunkiem, że:

/           konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
/           napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
/           maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x wartości maksymalnego prądu wejściowego DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)

Przewymiarowanie FRONIUS SYMO 10.0-3-M – 20.0-3-M

Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki

/           Fronius Symo 10.0-3-M do Fronius Symo 20.0-3-M

mogą być przewymiarowane po stronie DC o 50% mocy znamionowej (SM = 150%) bez anulowania gwarancji producenta,pod warunkiem, że:

/           konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
/           napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
/           maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x maksymalny prąd wejściowy DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)

Przewymiarowanie FRONIUS ECO 25.0-3-S – 27.0-3-S

Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki

/           Fronius ECO 25.0-3-S i Fronius ECO 27.0-3-S

mogą być przewymiarowane po stronie DC do 37.8kWpeak mocy znamionowej bez anulowania gwarancji producenta,pod warunkiem, że:

/           konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
/           napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
/           maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 71,6A

Przewymiarowanie FRONIUS PRIMO 3.0-1 do 8.2-1

Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki

/           Fronius Primo 3.0-1 do Fronius Primo 8.2-1

mogą być przewymiarowane po stronie DC o 50% mocy znamionowej (SM = 150%) bez anulowania gwarancji producenta,pod warunkiem, że:

/           konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
/           napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
/           maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x maksymalny prąd wejściowy DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)

>Przewymiarowanie FRONIUS GALVO

Firma Fronius niniejszym potwierdza, że falowniki

/           Fronius Galvo

mogą być przewymiarowane po stronie DC o 100% mocy znamionowej (SM = 200%) bez anulowania gwarancji producenta,pod warunkiem, że:

/           konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
/           napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
/           maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x maksymalny prąd wejściowy DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)


Artykuł zaktualizowano 3.02.2019

Może Ci się też spodobać

70 komentarzy

 • Odpowiedź
  dr inż. Lech Szafran 3energy
  31 lipca 2018 at 20:33

  Bardzo dziękuję Panu Doktorowi artykułu, który w moim przypadku jest obecnie szczególnie aktualny. Dodam, że otrzymałem go w najnowszym newsletterze Froniusa.
  Realizuję obecnie projekt, w którym problem przewymiarowania jest bardzo ważny i szeroko omawiany.

  • Maciej Piliński
   Maciej Piliński
   1 sierpnia 2018 at 09:31

   Szanowny Panie Doktorze,

   bardzo dziękuję za informację – cieszę się, że artykuł okazał się być pomocny.
   Będziemy również wdzięczni za wszelkiego rodzaju inspiracje: co jeszcze ciekawego moglibyśmy napisać 🙂

   Serdecznie pozdrawiam,
   Maciej Piliński

 • Odpowiedź
  Roman
  24 października 2018 at 07:53

  Szanowny Panie Doktorze ,
  u mnie firma zainstalowała 27 Moduły fotowoltaiczne Sharp NU-SC 360W. 2 linie czyli 13 i 14 modułów i Inwerter Fronius Symo 8.2-3-M i na podglądzie przy pełnym nasłonecznieniu falownik pokazuje tylko moc 8,28 kW. Czy to tak ma być czy coś jest nie tak?

  • Wsparcie Techniczne Fronius Polska
   Wsparcie Techniczne Fronius Polska
   4 lutego 2019 at 19:39

   Szanowny Panie Romanie,

   falownik SYMO 8.2-3-M wg karty katalogowej ma maksymalną moc wyjściową 8.200 VA, względnie 8.200 W przy produkcji wyłącznie mocy czynnej. Tak więc wskazania są poprawne. Proszę się nie martwić – październik to chłodny miesiąc, więc moduły mogą osiągać moc zbliżoną do STC. Natomiast w ujęciu rocznym przewymiarowanie modułów względem falownika jest jak najbardziej korzystne. W Pana przypadku SM = 116%, czyli zgodnie z zaleceniami. Piszemy o tym w powyższym artykule.

   Serdecznie pozdrawiamy,
   Dział Wsparcia Technicznego

 • Adam Tycz
  Odpowiedź
  Adam Tycz
  18 kwietnia 2019 at 10:54

  Czy powyższe dokumenty będą dostępne w języku polskim ?

 • Odpowiedź
  Rafał
  1 lipca 2019 at 23:08

  Witam,
  mam propozycję do instalacji o mocy 7,56 kw falownik Fronius Symo 6,0-3-M lub Fronius Symo 7,0-3-M.
  Dach ma wystawę południową, kąt 40 stopni.
  W przypadku falownika 6,0 SM = 126%. Czy to wytrzyma?
  Z góry dziękuję za odpowiedz.

  • Maciej Piliński
   Maciej Piliński
   2 lutego 2020 at 19:33

   Witam Panie Rafale,

   tak, wytrzyma bez problemu – o tym jest właśnie traktuje ten artykuł.
   SM = 126% jest wręcz zalecane dla warunków polskich.

   Serdecznie pozdrawiam,
   Maciej Piliński

 • Odpowiedź
  Piotr
  6 września 2019 at 18:27

  Wkradł się niewielki błąd: “Z drugiej strony, jeśli zastosujemy falownik mniejszy niż moc modułów (SM < 100%) " . Powinno być "wiekszy" . Pozdrawiam i gratuluję świetnego technicznego artykułu

 • Odpowiedź
  Michał
  12 listopada 2019 at 14:57

  Witam
  W chwili obecnej mam na dachu 3 stringi po 6 paneli 300W co daje łącznie 5.4. Czy jest możliwe dołożenie jeszcze po jednym identycznym panelu na każdy string? Orientacja południowa kąt ok 15*. Czy mój Fronius Symo 5.0-3-M da sobie radę i co na to gwarancja? Pozdrawiam

  • Maciej Piliński
   Maciej Piliński
   26 stycznia 2020 at 14:35

   Tak, da sobie radę.

   Łącznie będzie Pan miał: 3 łańcuchy ˙ 7 modułów • 300Wp = 6300Wp.
   SM zgodnie ze wzorem wyniesie: (6300Wp / 5000W) • 98% = 124%, czyli w zakresie rekomendowanym dla Polski.

   Czy mój Fronius Symo 5.0-3-M da sobie radę?

   Tak, da sobie radę. Polecamy artykuł pt. “Uzyski energii dla rożnych układów modułów i konfiguracji falowników“.

   Co na to gwarancja?

   Z gwarancją nie będzie problemu. Firma Fronius gwarantuje działanie falownika SYMO 5.0-3-M z instalacją PV o mocy aż 10kWp! Czyli SM < 200%.
   O tym właśnie traktuje powyższy artykuł.

 • Odpowiedź
  Artur
  18 stycznia 2020 at 22:36

  Dzień dobry,
  Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
  We wzorze na stosunek mocy sprawność falownika powinna być w mianowniku. W obecnej postaci moc pola modułów pomniejszamy o sprawność falownika (o jego straty rzecz jasna), co wydaje się być herezją 😉

  • Maciej Piliński
   Maciej Piliński
   21 stycznia 2020 at 16:35

   Witam Panie Arturze,

   dziękujemy za ciekawy głos w dyskusji.

   Sprawność falownika [jak każdego innego urządzenia] to moc, którą falownik może oddać na wyjście (strona AC) czerpiąc z wejścia (strona DC).
   Różnica, to straty w postaci ciepła (które zawsze pojawia się przy konwersji jednej postaci energii na inną), ale również zasilanie na potrzeby własne falownika – procesory i inne.

   A zatem, aby na wyjściu falownika 3kW, np. SYMO 3.0-3-M, uzyskać równo 3000W (lub 3000VA), na wejściu musi być odpowiednio więcej, dokładnie = 3000W/η, czyli np. 3050W.

   Definicja Stosunku Mocy SM uwzględnia właśnie to zjawisko.

   Pozdrawiam,
   Maciej Piliński

 • Odpowiedź
  Robert P.
  24 stycznia 2020 at 15:50

  Witam
  Otrzymalem oferte na zestaw PV oparty na inwerterze Froniusa. FRONIUS SYMO 5.0-3-M (3-fazy). Obecnie posiadam osiem paneli polikrystalicznych o lacznej mocy2240 Wp. Do tego chce dostawic 10 paneli monokrystalicznych o macy lacznej 3250 Wp. Moje pytanie brzmi czy taki uklad bedzie pracowal sprawnie. Lub jakie komponenty trzeba zastosowac i jak podlaczyc. Uklad bedzie rozszerzony o Ohmpilot. Bedzie mial on za zadanie dogrzewanie w pierwszej kolejnosci boilera CWU a nastepnie bufora w intalacji CO. Czy Ohmpilot sprzezony z inwerterem bedzie mogl byc tak wysterowany aby w pierwszej kolejnosci dogrzewac CWU i CO a w dalszej oddawac energie el. na potrzeby domu a nadwyzki do sieci? Latem oczywiscie dogrzewane byloby tylko CWU i produkcja pradu,
  Z gory dziekuje za odpowiedz.
  Z powazaniem
  Robert P.

  • Maciej Piliński
   Maciej Piliński
   26 stycznia 2020 at 14:24

   Dzień dobry,
   w komentarzu pojawiły się dwa pytania:

   1. czy układ będzie pracował sprawnie?

   Tak! Proszę podłączyć pierwszy łańcuch (8 modułów) do pierwszego MPPT, a ten nowy łańcuch (10 modułów) do drugiego MPPT. W przypadku falowników Fronius te MPPT będą pracowały całkowicie niezależnie – każdy optymalnie dla swojego łańcucha.
   Łączna moc modułów: 2240Wp + 3250Wp = 5490Wp daje SM = 108%, czyli bardzo dobrze.
   Nic więcej nie trzeb, poza osobnymi ochronnikami na każdy MPPT, ale o szczegóły proszę pytać instalatora.

   2. Czy Ohmpilot […] będzie mógł być tak wysterowany, aby w pierwszej kolejności dogrzewać CWU i CO, a w dalszej oddawać energię el. na potrzeby domu, a nadwyżki do sieci?

   Właśnie do tego służy Ohmpilot! 🙂

   Pozdrawiam serdecznie,
   Maciej Piliński

 • Odpowiedź
  Mariusz
  1 lutego 2020 at 18:58

  Witam.
  Czy mozliwe i poprawne jest podlaczenie do Fronius Primo 3.6-1 paneli o mocy 4,08kw z tym że pod jeden MPPT 3,06kw a pod drugi 1,02kw.
  Dach na poludnie 45stopni pochylenia
  Spowodowane jest to tym ze 9 paneli pracuje normalnie a pozostale 3(dwa z nich maja inne nachylenie ok.30stopni a jeden 45st ale moze byc czasowo zacieniony)
  Czy lepiej wszystkie pod jeden mppt a na te 3sztuki zastosowac optymalizer Tigo.
  Czy tego Froniusa mozna podlaczyc do internetu przez wifi w celu monitoringu produkcji i co trzeba zastosowac w tym celu?
  Dziekuje i pozdrawiam

  • Maciej Piliński
   Maciej Piliński
   2 lutego 2020 at 19:28

   Witam Panie Mariuszu,

   Pytanie #1: czy możliwe jest podłączenie do PRIMO 3.6-1 odpowiednio 6 modułów do MPPT1 i 3 modułów do MPPT2
   O odpowiedź na to pytanie proszę zapytać swojego instalatora. Wiele zależy od tego co to za moduły = jakie mają parametry elektryczne, ale też jak są zainstalowane, jaka jest natura cienia (kiedy występuje, co jest źródłem cienia, itp.).
   Od strony elektrycznej można to zweryfikować przy użyciu Solar Configuratora

   Pytanie #2: Czy tego Froniusa można podłączyć do internetu przez wifi w celu monitoringu produkcji i co trzeba zastosować w tym celu?
   Odpowiedź: Większość (99,99%) falowników Fronius sprzedawanych w Polsce jest w wersji wlan/web. Aby sprawdzić, czy ma Pan taką właśnie wersję można to zrobić na dwa sposoby:

   1. Wejść w MENU -> USTAWIENIA --> PUNKT DOSTĘPOWY WIFI. Jeżeli uda się go uaktywnić, falownik jest wyposażony w kartę Datamanagera i można go podłączyć do Internetu
   2. Sprawdzić, czy na naklejce umieszczonej od spodu falownika widnieje przy typie falownika dopisek “LIGHT”. Jeśli tak – falownik nie maj tej karty. Ale nie jest to problem – kartę można dokupić i poprosić instalatora o jej zamontowanie w naszym falowniku
   3. Wersja zaawansowana: należy odkręcić dolną, szarą klapkę (2 śruby) i sprawdzić, czy w środku jest widoczna antena WiFi

    

   Jak dokonać konfiguracji opisaliśmy w innym Webinarium: Webinarium #01 :: Podłączenie Datamanager’a do Internetu

   Serdecznie pozdrawiam,
   Maciej Piliński

 • Adam Pająk
  Odpowiedź
  Adam Pająk
  8 lutego 2020 at 18:46

  Witam,
  zastanawiam się nad kupnem u Państwa produktu fronius 8.2 lub 10.0, generalnie na ten czas chcę mieć 5kw lecz w późniejszym czasie chciałbym rozbudować panele do około 10kw. Jaki przybliżony spadek będę miał przy SM=50%? A może inny falownik polecacie?

 • Odpowiedź
  Adam_hybrid96
  14 lutego 2020 at 00:16

  Witam
  Fornius 3.0.3-S. Moduły 11x QCells 325W. W Configuratorze na stronie Fronius pokazuje SN~116% oraz proponowany 1 string PV1 składający się z 11 modułów.. Na dachu nie będzie zacienienia modułów natomiast ze względu na okna dachowe i optymalizację wizualną będzie ustawienie 10 modułów poziomo oraz 1 pionowy lub (opcja B 7 pionowych i 4 poziome). Czy w ramach jednego stringu można łaczyć panele o różnej orientacji (poiziomo/pionowo) jeżeli są skierowane tak samo na południe oraz dach ma wszędzie taki sam kąt 32st.

  • Zbigniew Błażkiewicz
   Zbigniew Błażkiewicz
   4 sierpnia 2022 at 17:47

   Nie

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 13:40

   Orientacja modułu niema znaczenia tak długo jak moduł pozostaje w tej samej płaszczyźnie czyli ma ten sam kąt nachylenia oraz azymut.

   Pozdrawiam

 • Odpowiedź
  Tomasz
  28 lutego 2020 at 19:48

  Dzień dobry,
  stoję przed następującym wyborem: moduły monokrystaliczne 18 x 330W = 5940W (STC) i do tego falownik Fronius 6.0.3-S lub 5.0.3-S. Moje zapotrzebowanie roczne według rachunku to 5200 kWh. Panele będą skierowane na pd-zach (bardziej na zachód: 250 stopni), kąt połaci dachu 41 stopni. Nie jestem pewien czy istotnie przy tej orientacji dachu 18 paneli wystarczy w moich warunkach i czy w związku z tym po rozpoczęciu użytkowania instalacji nie będę potrzebował rozbudowy (być może nie). Dlatego proszę o pomoc w doborze mocy falownika – 6 kW czy może przeciążony 5 kW. Z góry bardzo dziękuję za poradę.

 • Odpowiedź
  Jan
  3 marca 2020 at 18:29

  Czy z punktu widzenia sprawności ma znaczenie czy podłączy się pod jeden string 12 paneli lub pod dwa stringi po 6 paneli ?

  Inwerter: SYMO-5.0-3-M
  Panele: 315W, 40V bez obciążenie, 33V z obciążeniem.

  Mam mieć dwa stojaki po 6 paneli na każdym i nie jestem pewien czy oba stojaki dostają identyczną ilość światła w tych samych godzinach, więc być może efektywniej będzie podłączyć każdy stojak na osobnym stringu. Nie jestem też pewien czy Inwerter wystartuje przy podłączeniu dwa stringi po 6 paneli ?
  Inwerter jest mocniejszy niż moc paneli ale mam zamiar w późniejszym terminie na dach kilka jeszcze paneli domontować.
  Dziękuje za Informacje

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 15:08

   Panie Tomaszu,

   Do instalacji 5940W lepszy będzie falownik 5kW.

   Pozdrawiam

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 15:11

   Panie Janie,

   Takie problemy rozwiązuje konfigurator instalacji https://creator.fronius.com/pv-design.
   To jak moduły są podłączone ma znaczenie, ponieważ sprawność falownika różni się dla różnych napięć wejściowych. Nie są to duże różnice, ale mając do dyspozycji takie narzędzie, warto wybrać optymalne rozwiązanie.

   Pozdrawiam.

 • Odpowiedź
  Agata
  8 maja 2020 at 10:51

  Witam.

  Czy zasadne jest zastosowanie dwóch inwerterów Fronius Symo 20.0-3-M na instalację 49,4 kWp? Instalacja składałaby się ze 152 modułów Winaico 325 W zamontowanych na systemie balastowym aero wschód-zachód, nachylenie 20 stopni. Konfiguracja falownika MPP1: 2×19 i MPP2: 2×19. Czy korzystniej byłoby zamontować dwa inwertery Fronius 25 lub dodanie do dwóch dwudziestek jeszcze jednego falownika np. ósemki? Moc modułów przewyższy moc inwertera, ale z tego co wnioskuję z artykułu rozwiązanie z dwoma inwereterami Fronius 20 powinno być wystarczające. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam!

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 16:37

   Pani Agato,

   Rozwiązanie 2x Symo 20 jest ok. Instalacja wschód-zachód nie osiągnie nigdy mocy zainstalowanej, ponieważ w jednym momencie tylko połowa modułów może być oświetlona optymalnie.
   Każdą konfigurację należy potwierdzić w konfiguratorze: https://creator.fronius.com/pv-design

   Pozdrawiam.

 • Odpowiedź
  Marek
  28 maja 2020 at 10:53

  Dobry artykuł. Brakuje mi tylko drugiej tabelki obliczeń gdzie liczba paneli będzie taka sama a różne SM osiągniemy stosując falowniki o różnej mocy.
  Pozdrawiam

 • Odpowiedź
  Patryk
  31 maja 2020 at 19:36

  Posiadam instalację fotowoltaiczna wschód-zachód po 10 paneli (łącznie 20 paneli) o mocy 325@. Całkowita moc instalacji 6,5 KW. Czy wystarczający jest falownik Fronius Symo 4.5-3M o mocy 4500W? Czy realne jest dołączenie do niego większej ilości paneli? Z góry dziękuję za informację.

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 16:47

   Panie Patryku,

   Przewymiarowanie 144% jest ok dla instalacji wschód-zachód. Dołączenie kolejnych modułów nie przyniesie jednak zbyt dobrych rezultatów. W takich przypadkach koszt pracy powoduje, że taka inwestycja jest nieopłacalna.

   Pozdrawiam

 • Odpowiedź
  jozef
  28 września 2020 at 09:53

  kocham

 • Odpowiedź
  Ryba_ski
  29 października 2020 at 12:48

  Witam,
  aktualnie posiadam 12 paneli REC 325W, czyli sumarycznie 3,9kW oraz falownik Fronius Symo 4.5-3-M. Chcialbym dolozyc 3 panele wiec 975W co w sumie da moc 4875W. Czytajac Pana artukul wydaje sie ze wszystko bedzie dzialac jak nalezy.
  Pytanie czy przy dokladaniu paneli musi zostac wykonana jaka zmiana konfiguracji na samym falowniku?
  Jesli tak to gdzie moge znalezc jakies informacje na temat tej modyfikacji?
  Z gory dziekuje za odpowiedz.

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 16:49

   Jeżeli nie zmieniamy ilości wykorzystanych MPPT w falowniku, zmiany nie wymagają zmian parametrów w samym falowniku. Jeżeli chcemy dodać łańcuch na nieużywany wcześniej MPPT, musimy uruchomić tracker 2 za pomocą odpowiedniego kodu.

   Pozdrawiam

 • Robert Łukaszczyk
  Odpowiedź
  Robert Łukaszczyk
  21 lutego 2021 at 18:18

  Witam serdecznie,
  Raczkuję w kwesti energii odnawialnej, ale mam pytanie dotyczące napięcia po stronie DC. W notach technicznych Fronius widzimy max. napięcie 1000v. Mam 22 panele Voc 50.7V co daje 1115V w układzie otwartym. Vm 41.7V, czyli 917.4V. Pytanie jeden string będzie jeszcze ok, czy absolutnie nie (dlaczego) i podział na dwa… tu sprawa jest oczywista?
  Dziękuję za fachowa opinię.

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 16:51

   Panie Robercie,

   Przede wszystkim przedstawione obliczenia nie biorą pod uwagę wszystkich zmiennych. Rzeczywiste napięcie będzie dużo wyższe gdy temperatura ogniw będzie niższa. Takich obliczeń należy dokonywać za pomocą konfiguratora https://creator.fronius.com/pv-design

   Pozdrawiam

 • Odpowiedź
  Tomasz
  23 kwietnia 2021 at 00:14

  Nic nie trzeba zmieniać w konfiguracji falownika. Zwyczajnie dokładamy moduły i działa 🙂

 • Katarzyna Furykiewicz
  Odpowiedź
  Katarzyna Furykiewicz
  30 kwietnia 2021 at 19:04

  Mam instalację 10kW i falownik 8.2 czy możliwe jest sprawdzenie z jaką mocą działają panele w momencie osiągnięcia szczytu tj.8.2

  • Andrzej
   24 listopada 2021 at 09:55

   tak, na aplikacji do instalacji, czyli energia PV (DC) na wejściu do falownika. Najczęściej jest dużo mniejsza niż 8kW jednakże szczyty mogą wykazać większe uzyski względem nominalnej mocy instalacji PV. Później już tylko widzimy ile ścina falownik i oddaje do konsumpcji/sieci.

 • Grzegorz Michalski
  Odpowiedź
  Grzegorz Michalski
  4 maja 2021 at 17:51

  Waham się jakiego falownika użyć do instalacji wschód-zachód SYMO 7.0 czy SYMO 8.2 (może inny) 26 paneli 375Wp po 13 na stronę, kąt dachu 40 stopni. W zasadie powinien wystarczyć SYMO6.0 ale konfigurator ma z tym problem.
  Może jakaś podpowiedź. Dzięki

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   6 września 2023 at 11:09

   Panie Grzegorzu,
   Najpewniej nie zmienił Pan pozycji “Współczynnik falownika” domyślnie 80-120 %.
   Pozdrawiam.

 • Odpowiedź
  Sebastian
  5 lipca 2021 at 17:44

  Witam. Posiadam falownik froniusa symo 5 3m. Wcześniej posiadałem na dachu 2 stringi po około 2.5 kv. Razem 4.95 kv. Instalacja jest zorientowana na wschód zachód więc maksymalne chwilowe uzyski w najbardziej nasłonecznione godziny oscylowały w okolicach 3.8 kv. Dołożyłem kolejne 4.95 kv czyli aktualnie po 5 kv na stringi razem 9.9 kv i teoretycznie powinienem uzyskać chwilowo w najbardziej nasłonecznionych godzinach 7.6 kv. Falownik przepuszcza maksymalnie 5050 w. Czy nadwyżkę ucinana przez falownik można jakoś zagospodarować?

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   6 września 2023 at 11:13

   Panie Sebastianie,
   Falownik produkuje maksymalnie moc znamionową. Ta “ucięta” część nie jest wyprodukowana, nie istnieje więc możliwość jej wykorzystania.
   Pozdrawiam.

 • Odpowiedź
  Adam
  27 października 2021 at 16:08

  Dzień dobry
  Posiadam instalację 18 Longi/315w i falownik
  Froniusa sumo 5.0-3-m Kierunek południe 15 stopni. Chciałbym dołożyć na drugim stringiu 3 kw
  (8 paneli Longi 375w). Czy to będzie dobrze chodzić? Chcę to zrobić ponieważ założyłem pompę ciepła i według moich obliczeń bez dokładki paneli zabraknie mi około 2 kw w stosunku rocznym
  Dziękuję i pozdrawiam

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 16:55

   Panie Adamie,

   Konfigurację należy sprawdzić na https://creator.fronius.com/pv-design.
   Na drugim MPPT możemy podłączyć inne moduły. W Tym przypadku przewymiarowanie falownika będzie jednak bardzo duże 174%. Z punktu widzenie ekonomicznego tak duże przewymiarowanie jest nieopłacalne.

   Pozdrawiam

 • Odpowiedź
  Wojtek
  11 listopada 2021 at 11:55

  Dzień dobry,
  bardzo proszę o fachową poradę.
  Poważnie zastanawiam się nad poniższą ofertą.
  Falownik Fronius Symo 8.2-3-M z instalacja generującą 8,58kWp opartą na panelach JINKO JKM390M-6RL3, rozłożonena połąciach wschód-lekko południowy 8 paneli – generwana moc 3,12kWp, oraz południowo- lekko zachodnia 14 paneli -generowana moc 5,46kWp. Współczynnik falownika 102%.
  Czy ten falownik będzie dobrym rozwiązaniem, czy takie rozwiązanie będzie efektywne, czy będę miał straty?
  Podobne wątpliwości, co w przypadku gdybym chciał rozbudować instalacje w przyszłoścido do ok 9,75kWp IR 116%?
  Z góry dziękuję za merytoryczną pomoc 🙂

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 16:57

   Panie Wojtku,

   Zarówno 102 jak i 116% to dobre wyniki. Proszę pamiętać, że rozbudowa może być utrudniona np. z powodu braku dostępu do tych samych modułów.

   Pozdrawiam.

 • Odpowiedź
  Andrzej
  24 listopada 2021 at 09:51

  Witam, przeczytałem Państwa artykuł oraz komentarze i nie za bardzo rozumiem forsowania bądź też uznawania za właściwą tu dzież optymalną filozofii przewymiarowania instalacji PV względem falownika. Ta koncepcja wzorem autorów tego artykułu znajduje naśladowców w innych “fachowych” opracowaniach jednakże fakty, nawiasem mówiąc publikowane przez Państwa, przeczą promowanej koncepcji. Państw artykuł “Uzysk energii dla różnych układów …” ewidentnie pokazuje że optymalne kombinacje parametrów PV względem falownika to SM<100 dla większości układów. Największy uzysk z instalacji SM=98%, nieco mniejszy SM=84% a dopiero 3 dobry wynik był dla SM=118% (dach południowy), dach wschód-zachód podobnie, płaski – podobnie, tylko mieszany wykazuje przewagę SM-118% nad innymi wariantami falowników, ale to już jest mocno kombinowane więc jeżeli 3 z 4 układów mówią że SM=100% gdzie poklask znajdują przewymiarowania 118%, 120% czy 125% i więcej jak widziałem w powyższych komentarzach.
  Proszę również o wyjaśnienie, czy falownik mniej dociążony będzie pracował gorzej jeżeli napięcie startowe jest takie samo a “szyty” przy większym falowniku nie będą odcinane.

  Dziękuję.

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 17:03

   Panie Andrzeju,

   Słusznie zauważa Pan, że uzyski wyglądają w ten właśnie sposób. Istotą zagadnienia jest to, że instalacja z przewymiarowanym falownikiem daje lepsze wyniki finansowe. Proszę pamiętać, że instalacja projektowana jest na 15-25 lat a sprawność modułów spada z każdym rokiem.

   Tak falownik działa optymalnie w pobliżu mocy znamionowej. Mniej obciążony falownik ma nieco gorsze parametry.

   Pozdrawiam.

 • Odpowiedź
  Wieniawskiego!10
  30 grudnia 2021 at 12:07

  Mam zainstalowane na dachu kierunek południe 5,12 kWp falownik Fronius 5kW zamontowałem pompę ciepła 8 kw Hitachi już wiem że energii mi zabraknie produkcja w 2021 5600 kW ile mogę jeszcze dołożyć kWp pozdrawiam

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 17:05

   Aby nie przekroczyć 120% przewymiarowania dla falownika 5kW powinniśmy montować moduły o łącznej mocy mniejszej niż 6kW.

   Pozdrawiam.

 • Odpowiedź
  Przemek
  14 stycznia 2022 at 11:15

  Dzień dobry,
  Stoję przed następującym wyborem: moduły monokrystaliczne 16 x 3850W = 6160W ( i do tego falownik Fronius 6.0.3-S lub 5.0.3-S. . Panele będą skierowane na pd-zach , kąt połaci dachu 40 stopni. 6szt. paneli planuje na południe a 10szt. na zachód. Nie jestem pewien czy istotnie przy tej orientacji dachu 16 paneli wystarczy w moich warunkach i czy w związku z tym po rozpoczęciu użytkowania instalacji nie będę potrzebował rozbudowy ?. Dlatego proszę o pomoc w doborze mocy falownika – 6 kW czy może przeciążony 5 kW. Z góry bardzo dziękuję za poradę.

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 17:09

   Oba falowniki będą ok natomiast lepszym wyborem wydaje się być 5kW. Dla szczegółowych wyników należy wykonać symulację na konkretnym dachu.

   Pozdrawiam.

 • Odpowiedź
  Dobranie falownika
  16 stycznia 2022 at 22:04

  Zaproponowano mi instalacje 6,66 kwp na dach wschód zachód rozlozone panele równomiernie po 9 x 370 W sztuk a falownik fronius 6 .0-3-M czy takie rozwiazanie bedzie dobre.

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 17:12

   Dla falownika 6kW przewymiarowanie to 111%. Falownik 5kW dał by wynik 133% – jest więc nieco lepszy dla modułów w układzie wschód-zachód.

   Pozdrawiam

 • Odpowiedź
  marcin
  16 lutego 2022 at 19:03

  Witam. Co w przypadku przewymiarowania o 35% (grunt, PD,30st,bez zacienień) tyle% wychodzi z uwagi na wybudowanie bliźniaczego 4tego stojaka na kolejne 6 paneli, żeby było symetrycznie

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 17:14

   Panie Marcinie,

   135% to już trochę dużo. Jeśli jest możliwość to warto zejść poniżej 120%. Jeśli z jakiegoś powodu nie można tego zrobić to proszę pamiętać, że instalacja taka będzie działała poprawnie. Jej wyniki będą jednak nieco słabsze w porównaniu z optymalnym rozwiązaniem.

   Pozdrawiam

 • Odpowiedź
  Sylwek Nowakowski
  28 lutego 2022 at 20:40

  Witam serdecznie, dostałem ofertę instalacji na panelach Ja Solar 350W lub 455. Łączna moc instalacji 6,46Kwp. Falownik Fronius symo 5 Kwp. Chciałbym zapytać czy falownik jest dobrze dobrany i czy będę mógł później na tym falowniku podnieść moc instalacji do 10Kwp?

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 17:24

   Panie Sylwku,

   Do falownika 5kW można podłączyć moduły o łącznej mocy 10kW natomiast nie jest to uzasadnione ekonomicznie. Moc 6,46Kw dla falownika 5kW to 129%. Jeśli instalacja jest skierowana na południe, moc modułów jest zbyt duża.

   Pozdrawiam.

 • Odpowiedź
  Markus
  29 marca 2022 at 19:04

  Witam.
  Jak zachowa się falownik, gdy prąd Impp podłączonych paneli w niektórych porach roku przekroczy prąd Imax falownika, ale cały czas będzie poniżej prądu zwarciowego Isc falownika? Czy traker MPPT przesunie punkt pracy tak aby prąd wrócił poniżej Imax falownika i spadnie sprawność, czy też falownik zatrzyma produkcję? Pytanie najważniejsze: Czy stan gdzie Imax > Impp > Isc jest groźny dla bezpieczeństwa instalacji?
  Dziękuję i pozdrawiam

 • Odpowiedź
  MALY
  3 maja 2022 at 08:27

  Witam mam falownik fronius 5.0.3 instalacja wschód zachód.
  1 string 14 paneli po 315 Wat to daje 4400
  2 string 8 paneli po 385 watt to daje 3100
  W samo południe falownik nie idzie większą mocą niż 4400 a instalacja do falownika jest 148procent.
  Proszę o pomoc

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 17:32

   W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy falownik nie generuje mocy biernej. W kontekście maksymalnej mocy chwilowej powinniśmy obserwować moc pozorną a nie moc czynną.
   Jeżeli niema mocy biernej, sugeruję wykonać przegląd instalacji.

   Pozdrawiam

 • Odpowiedź
  Jarek
  17 maja 2022 at 13:28

  Mam instalację wschód – zachód. Falownik 3.0-3 m i 17 sztuka paneli 280.
  Instalacja jest już przewymiarowana ale tylko kilka razy w roku falownik pracuje z pełną moc i jeszcze chyba nigdy nie zdarzyło się odcięcie produkcji.
  Mam pytanie, czy mogę moją instalację jeszcze bardziej przewymiarować, dokładają dokładnie maksymalnie 6 sztuk paneli 285?
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 17:38

   Dodawanie tak małej ilości modułów do instalacji jest problematyczne z kilku powodów. Prawdopodobnie takie moduły są już niedostępne. 6 modułów to może być zbyt mało aby osiągnąć napięcie startowe. Koszt takiej inwestycji będzie miał bardzo długi okres zwrotu. Każdy kolejny moduł przyczyniał się będzie do obcinania mocy, a koszt dodania 6 modułów będzie zbliżony do montażu poprzednich 17. W tym przypadku odradzam rozbudowę.

   Pozdrawiam.

 • Małgorzata Wilkołazka
  Odpowiedź
  Małgorzata Wilkołazka
  26 sierpnia 2022 at 11:00

  Witam Pana. Mam obecnie na dachu 7.92 kwp moc paneli a fronusa 7.0. 3MRok minęło w kwietniu i jeszcze nie było takiego dnia żeby produkcja na wykresie była powyżej 7 kWh. Dodam dach Południe 45stopni.

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 17:41

   Pani Małgorzato,

   Sugeruję przyjrzeć się instalacji ponieważ taka konfiguracja powinna osiągnąć 7kW bez problemu. Być może generowana jest moc bierna co powoduje, że moc czynna którą zapewne Pani obserwuje jest mniejsza. Proszę sprawdzić jak wygląda wykres mocy pozornej w zakładce Analiza -> Historia na solarweb.com

   Pozdrawiam.

 • Karol Wróbel
  Odpowiedź
  Karol Wróbel
  18 września 2022 at 17:23

  witam wszystkich

  Chciałbym poruszyć jeszcze kwestję przewymiarowania falowników – ogólnie rzecz biorąc.

  Od czego zależy ile można przewymiarować falownik?…
  Patrząc “elektrycznie” na układ panele- falownik, jest to układ żródło – odbiornik.
  To falownik będąc odbiornikiem ustala prąd w obwodzie a nie panele (jak to niektórzy myslą).
  Oczywiście falownik dąży do tego aby prąd był mozliwie jak największy – do momentu kiedy skończy sie jego wydolność DC,
  wtedy ograniczy prąd do maksymalnego jaki wynika z jego mocy po stronie DC. Prąd nie popłynie większy nawet gdybysmy tysiąc paneli do niego
  dołączyli – nie przekraczajac oczywiście dopuszczalnego napiecia.
  To tak jak w przypadku np. żarówki 12v/10W – czy inny prąd popłynie gdy podłączymy żarówkę do akumulatora 12v/7Ah a inny jeśli do 12v/100Ah?

  Jednakże zgodnie z informacją z artykułu powyzej, maksymalny prąd zwarciowy stringu
  nie może przekroczyć 1,5x pradu maxymalnego falownika na wejśiu DC – tylko ze względu na wytrzymałość wbudowanego rozłącznika DC. i to jest niby logiczne, jednak zastanawia jedna kwestia… co właściwie musiałoby się stać żeby taki prąd zwarciowy popłyną przez rozłącznik wbudowany w falownik?
  Falownik chyba musiałby się zamienić w zworę, ale jak miałby to zrobic skoro jest zbudowany głównie z półprzwodników i zdaje się że prędzej uszkadzając się spowoduje przerwę w obwodzie niz zwarcie.
  No ewentualnie może jeszcze zalanie, no ale użycie rozłącznika w takim przypadku wydałoby się nieco ryzykowne…

  Konkluzja jest taka, że tylko/aż ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa i fizycznej wytrzymałości rozłączników ograniczają możliwości dołączania duzo mocniejszych generatorów do falownika. Samemu falownikowi to raczej nie zaszkodzi.
  Proszę mnie poprawić jesli się mylę….

  Moim zdaniem wszystkie generatory w naszym regionie powinny byc mocno przewymiarowanie względem falownika. Instalacje byłyby troche tańsze, a krzywa produkcji bardziej płaska, zuzycie energii na potrzeby własne byłoby większe.
  Problemem jest Zakład i liczenie generatora fotowoltaicznego na podstawie paneli ( a nie falownika po stronie AC) co jest po prostu jakąś kpiną. Swoja drogą ciekwe co za moc trzeba by było wpisać w papiery podłączając generator na olej napędowy? Moc zbiornika z olejem, czy co?

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   16 sierpnia 2023 at 17:50

   Panie Karolu,

   Możliwość przewymiarowania falownika zależy od wytrzymałości jego komponentów. Falowniki Fronius oferują możliwość przewymiarowania nawet do 200%. Taka wartość jest jednak zupełnie nieuzasadniona ekonomicznie, niema więc potrzeby aby zapewniać możliwość podłączenia jeszcze większych mocy.

   Pozdrawiam.

 • Odpowiedź
  Paweł
  14 lutego 2024 at 13:02

  Witam posiadam falownik Falownik Fronius Symo 8.2-3-M i panele podłączone w 2 stringach o łącznej mocy 9.2 kwp . Pytanie brzmi. Czemu aplikacja pokazuje mi maksymalną moc 8.2 kw 100% w słoneczny dzień a nie np 9.2 ??? Instalacja na południe

  • Jacek Gneza
   Jacek Gneza
   15 lutego 2024 at 10:19

   Panie Pawle,
   Falownik Fronius Symo 8.2-3-M posiada maksymalną moc 8.2kW. Nie jest on w stanie przetworzyć większej mocy, z tego powodu maksymalna moc jaką może Pan zaobserwować to właśnie 8,2kW. Moc dobrana jest dobrze a szczegóły tego zagadnienia opisane są w tym właśnie artykule.

   Pozdrawiam.

 • Odpowiedź
  Paweł
  15 kwietnia 2024 at 19:40

  Witam
  posiadam falownik froniusa 8.2-3-M moc instalacji wynosiła 7,4 kwh i tak też pokazywało na aplikacji 7.4 czyli 100 % dołożyłem paneli i moc instalacji mi sie zwiększyła ale w aplikacji dalej bez zmian. Zmieniłem moc w aplikacji ma 8.2 ale dalej jest bez zmian . Prosze o podpowiedz co powinienem jeszcze zrobic.

Napisz komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.